V Katedrále sv. Bartoloměje jsme předali šek Domovu sv. Zdislavy v Plzni

V Katedrále sv. Bartoloměje jsme předali šek Domovu sv. Zdislavy v Plzni
V Katedrále sv. Bartoloměje jsme předali šek s částkou 200 000 Kč Domovu sv. Zdislavy v Plzni

Projekt společnosti ROSSMANN Dejme úsměv dětem nám umožňuje navštěvovat krásná místa a přerozdělovat získané finanční prostředky. Šekem s částkou 200 000 Kč jsme obdarovali Domov sv. Zdislavy v Plzni.

Předání šeku proběhlo na netradičním místě, a to v Katedrále sv. Bartoloměje v Plzni, kde se konalo 24. výročí od založení Diecézní charity Plzeň. 

Mši svatou celebroval Tomáš Holub, biskup plzeňský.
Po skončení mše sv. následovalo předání šeku do rukou Mgr. Markéty Štychové, ředitelky domova. Příjemné odpoledne v katedrále bylo ukončeno oceněním charitních pracovníků a dobrovolníků Cenou sv. Vincence.

Domov sv. Zdislavy pomáhá matkám s dětmi a těhotným ženám s nezaopatřenými dětmi do 26 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, např. domácí násilí, krize v manželství, generační problém v rodině, nevhodné výchovné prostředí pro děti, nezvládání základní péče o dítě a hrozící odloučení matky a dítěte nebo ztráta vlastního bydlení. 

Částku 200 000 Kč použijí na vzdělávací programy a workshopy, jako je výchova dětí, komunikace mezi matkou a dítětem, finanční gramotnost, kurzy vaření, zdravotní prevence či práce na počítači.