Stop násilí na dětech!

Stop násilí na dětech!

Oficiální prohlášení Nadace Naše dítě k případu utýraného Marečka. 

Vážení,

na základě případu utýraného tříletého Marečka Pulce z Loun opět apelujeme na širokou veřejnost s výzvou, abychom nebyli lhostejní k násilí, které se děje kolem nás, a to především k násilí na těch nejbezbrannějších, na dětech. Takové chování je společensky nepřípustné a neakceptovatelné, jde o závažný trestný čin s následkem smrti.  

Připomínáme znovu oznamovací povinnost, kterou považujeme za osobní morální odpovědnost každého z nás. V případě svědectví trestného činu páchaného (nejen) na dítěti bychom neměli být lhostejní, ale oznámit takový případ Policii České republiky nebo státním zástupcům.

"Lidem stále není úplně jasné, jak to s oznamovací povinností je. Je to jeden z mála zákonů, který hovoří jasně o tom, že pomoci je povinností každého člověka, který se setká s týraným a zneužívaným dítětem," upozornila již mnohokrát Ing. Zuzana Baudyšová, čestná prezidentka Nadace Naše dítě.

Jak poznáme týrané dítě?

Například pokud se od sousedů pravidelně ozývá křik a pláč, dospělí tam bývají opilí a děti chodívají otrhané, hladové a potlučené například i do školy či školky. Kromě viditelných příznaků fyzického trestání (modřiny na měkkých částech těla) je to také celá řada příznaků psychologických, např. úzkostlivost, nechuť se svlékat (převlékat) před ostatními dětmi např. při tělocviku, v bazénu apod. (kvůli pohmožděninám), tendence nevracet se domů, potulovat se, dítě se uzavírá do sebe, může být agresivní, nebo často vystrašené, uhýbat před rychlým pohybem apod.  

Kam případ nahlásit?

Na Policii ČR, nebo OSPOD – Orgán sociálně-právní ochrany dětí – pobočky najdete i v místě svého bydliště.

Odkazujeme na stránky Policie ČR: https://www.policie.cz/clanek/oznameni-trestneho-cinu.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D

Nebuďte lhostejní k dětem ve vašem okolí. Můžete pomoci je zachránit a předejít tak dalším případům týrání s následkem smrti.