Společnost Conti

Společnost Conti

Nadace Naše dítě přijala od firmy provozující síť komplexních služeb pro motoristy pod značkou BestDrive velký peněžitý dar, který přerozdělí ve prospěch ohrožených dětí.

Ředitel a jednatel společnosti ContiTrade Services Karel Kučera předal v úterý 20. října šek na 300 000 Kč ředitelce Nadace Naše dítě Zuzaně Baudyšové. Za symbolickým šekem se skrývá silná společenská odpovědnost této firmy. Ta se rozhodla, že ušetří peníze na vánoční dary svým partnerům a věnuje je ve prospěch ohrožených dětí. Na tomto finančním daru mají obrovský podíl také děti s mentálním a kombinovaným postižením z Denního a týdenního stacionáře v Jihlavě. Vyrobili 1000 drátěných rybiček, díky kterým partneři firmy ContiTrade Services nepřijdou o vánocích zkrátka a svou pílí doplnili trojčlenku pomoci potřebným.

Všem zúčastněným Nadace Naše dítě ze srdce DĚKUJE!