Sama doma a povídání o Zázracích přírody

Sama doma a povídání o Zázracích přírody

Nadace Naše dítě děkuje České televizi za možnost získat adopci pořadu Zázraky přírody.

Premiéra pořadu bude 1. 4. 2017.

Během tohoto zábavného pořadu budou moci diváci pomáhat společně s naší nadací a to zasíláním DMS zprávy.

O tom komu nadace pomáhá a jak natáčení probíhalo hovoří Zuzana Baudyšová a Vladimír Kořen v pořadu Sama doma.