První dámy české charity

První dámy české charity
První dámy české charity diskutovaly o tom, jak dnes financovat dobro.

Jaká se daří v současnosti charitě? Jak se k ní staví veřejnost? nejen o tom diskutovla ředitelka NND Zuzana Baudyšová s Boženou Jirků, ředitelkou Nadace Charty 77.

Vzpomínky na dřevní začátky české charity v 90. letech kořeněné četnými historkami otevřely zajímavou diskuzi o současných úskalích i benefitech charity v Česku. Od dob, kdy byla charita neznámým slovem, se k lepšímu změnilo mnohé. Ale navzdory stále rostoucí sociální odpovědnosti firem, není získávání prostředků ve prospěch potřebných snadné kvůli velké konkurenci v neziskovém sektoru. Obě diskutující dámy se jednohlasně shodly v tom, že Češi na pomoc slyší, a že pilířem současné charity jsou vyjma velkých podniků skromní a neviditelní lidé, kteří pravidelně a dlouhodobě přispívají i menšími částkami.

Příjemný předvánoční večer zorganizoval Klub finančních ředitelů a moderoval ho Martin Chalupský, head of corporate affairs společnosti RWE.