Přispíváme single-rodičům v nouzi až 10.000 korun!

Přispíváme single-rodičům v nouzi až 10.000 korun!

S ohledem na přetrvávající stav krize v naší zemi a stále více evidovaných žádostí od samoživitelů, zvyšujeme mimořádný covid-příspěvek až do výše 10 tisíc korun. Žádost o příspěvek najdete v článku. Neváhejte se na nás obrátit. 

Jste rodič samoživitel? Ocitli jste se v důsledku krizové situace v nouzi? Neváhejte se na nás obrátit! Podporujeme ohrožené skupiny obvytel mimořádným příspěvkem ve výši až 10 tisíc korun. 

Situace v ČR je stále komplikovaná a onemocnění Covid-19 výrazně ovlivňuje životy mnohých z nás. Mezi nejohroženější skupiny patří matky samoživitelky, kterým často nezbývá ani na základní potřeby sebe a své děti. 

Příspěvek poskytujeme na potraviny, drogerii, nájem. V případě, že patříte do ohrožené skupiny, vyplňte přihlášku a zašlete elektronicky na adresu: nadace@nasedite.cz.  

Žádost o mimořádný příspěvek-COVID

S žádostí je třeba doložit: souhlas se zpracováním osobních údajů, čestné prohlášení, kopie občanského průkazu. Vše musí být originálně podepsané! Jinak žádost není platná.

Po dodání všech podkladů bude žádost vyřízena do 14 dnů.