Předávání šeku Kolpingově rodině

Předávání šeku Kolpingově rodině

V předvánočním čase jsme předaly další šek z kampaně společnosti ROSSMANN Dejme úsměv dětem.

Společnost ROSSMANN letos již po osmé ozdobila své prodejny a výrobky smajlíkem. Za všechny takto označené výrobky se podařilo společnosti ROSSMANN utržit 5.118.000 Kč.

Mezi všemi podpořenými organizacemi je také Azylový dům Kolpingova rodina, které jsme předaly šek s částkou 200 000 Kč.

Kolpingova rodina přispívá svou činností k veřejnému blahu. Ve svých projektech se snaží uplatňovat základní principy  Sociální nauky katolické církve, kterými jsou:

  • důstojnost člověka
  • solidarita
  • subsidiarita
  • veřejné (obecné) blaho
  • trvalá udržitelnost

Získané finanční prostředky poslouží ke vzdělávání klientek a na volnočasové aktivity.