Předání šeku FN Motol a Helppes

Předání šeku FN Motol a Helppes

​Ve čtvrtek 26. ledna 2017 proběhlo na Dermatologickém oddělení pro děti Fakultní nemocnice v Motole slavnostní předání nového digitálního dermatoskopu, který byl pořízen v rámci sedmého ročníku charitativní kampaně 5.000.000 Kč pro dětský úsměv.

Tento den byl též předán šek organizaci Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s. na výcvik canisterapeutického pejska.

Sedmý ročník charitativního projektu 5.000.000 Kč pro dětský úsměv se uskutečnil v září loňského roku ve všech prodejnách drogerie ROSSMANN. Díky tomuto projektu Dermatologické oddělení pro děti FN Motol obdrželo 300 000 korun na nákup digitálního dermatoskopu Dermogenius Ultra, který lékařům pomůže zkvalitnit péči o děti s mateřskými znaménky, neboť jim umožní včasné zachycení vyvíjejících se zhoubných nádorů.

„Pomocí digitálního dermatoskopu lze hodnotit rizikovost jednotlivých névů, dokumentovat pigmentové névy v počítačovém programu a sledovat jejich vývoj. Díky tomuto přístroji dokážeme již během dětství zachytit rizikovou přeměnu mateřských znamének či počínající stádium melanomu. V dětském věku je včasné zachycení a obecně péče o děti s pigmentovými névy mimořádně důležitá. Proto úzce spolupracujeme také s Klinikou dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol a s Klinikou dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol. V posledních letech se zvyšuje výskyt melanomu nejen u dospělých, ale i u dětí, přičemž třetina melanomů se vyvíjí na základě získaných nebo vrozených pigmentových névů. Rizikové névy lze takto včas operativně odstranit jako prevenci přeměny v kožní nádor, nebo počínající melanom včas operovat a zabránit tak rozvoji dalších stádií tohoto zhoubného onemocnění. Na našem oddělení vyšetříme průměrně 30 dětí s pigmentovými névy týdně, aktivně zveme k vyšetření i sourozence sledovaných dětí. Vyhledáváme při každém vyšetření preventivně rizikové névy i u těch dětí, které jsou u nás sledovány s jinou kožní problematikou,“ říká primářka Dermatologického oddělení pro děti FN Motol MUDr. Štěpánka Čapková.

EBC0749F-4024-C9BB-A817-6E06AD6EB507

Další část výtěžku z charitativního projektu ve výši 200 000 korun byla použita na uhrazení výcviku asistenčního psa zlatého retrievera Bastiena pro malého Péťu, který je těžce zdravotně postižený. Jeho výcvik zajišťovala společnost Helppes. Asistenční psi pomáhají handicapovaným lidem zvyšovat soběstačnost a sebevědomí. Leckdy se stávají důležitým prostředníkem pro navazování sociálních vazeb a pomáhají k rozvoji řečových schopností.

 

Reportáž z předání pejska:

Každoroční charitativní projekt 5.000.000 Kč pro dětský úsměv se uskutečnil v září 2016 ve všech prodejnách drogerie parfumerie ROSSMANN. Kromě FN Motol a organizace Helppes byl výtěžek dále použit na pořízení přístrojů pro FN Brno a podporu organizace DEBRA ČR. Dále bude také uhrazena rekonstrukce zahrady organizace Modrý klíč o.p.s..