Předání šeku FN Brno a organizaci DEBRA ČR

​Charitativní projekt 5.000.000 Kč pro dětský úsměv, který pořádá síť drogerií parfumerií ROSSMANN ve spolupráci s Nadací Naše dítě, každoročně podporuje nemocné a ohrožené děti po celé republice. Za sedm ročníků se podařilo získat finanční prostředky v celkové hodnotě 41 379 776 korun.

Charitativní projekt 5.000.000 Kč pro dětský úsměv podpořil FN Brno
a organizaci DEBRA ČR

 Letos se v rámci projektu vybralo 5 351 628 korun. Část peněžních prostředků byla věnována Dětskému kožnímu oddělení Pediatrické kliniky FN Brno a také organizaci DEBRA ČR, která pomáhá dětem s nemocí motýlích křídel.

Dětské kožní oddělení Pediatrické kliniky FN Brno pořídilo díky částce 700 000 korun z charitativního projektu 5.000.000. Kč pro dětský úsměv digitální dermatoskop nové generace s celotělovým skenerem, který výrazně zkvalitní vyšetřování pigmentových znamének u dětí. Jde o vůbec první přístroj tohoto typu v České republice, který přináší revoluční způsob ovládání kamery. Tento typ přístroje byl poprvé představen teprve v říjnu tohoto roku na Evropském dermatovenerologickém kongresu ve Vídni. V úterý 20. prosince 2016 byl ve FN Brno přístrojem vyšetřen první dětský pacient.

„Pigmentová znaménka u dětí jsou různá, ta podezřelá systematicky sledujeme. Maligní melanom kůže je nádor s nejrychleji vzrůstající incidencí na světě. Počet onemocnění maligním melanomem u dospělých se každých deset let zdvojnásobí. I když v dětském věku je maligní melanom (MM) vzácný, jeho incidence také roste. MM u adolescentů tvoří 1-3 %, u dětí mladších 12 let se podílí 0,3-0,4 % na výskytu všech případů MM v populaci. Právě tento digitální dermatoskop bude našim skvělým a kvalitním pomocníkem při sledování dětí s podezřelými znaménky. Má unikátní kameru s dotykovým displejem, která zajišťuje možnost zvětšení obrazu 15-200x. Dále je vybaven celotělovým skenerem s možností porovnat a uložit snímky v digitální podobě. Naše pracoviště pečuje o složité kožní pacienty z Moravy a částečně i Čech. Léta jsme si digitální dermatoskop přáli. Je to úžasný a hodnotný dárek pro Dětské kožní oddělení, ale hlavně pro naše dětské pacienty,“vysvětluje MUDr. Hana Bučková, Ph.D., primářka Dětského kožního oddělení Pediatrické kliniky FN Brno.

Rovný 1 000 000 korun byl letos věnován organizaci DEBRA ČR, která již od roku 2004 pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel (EB). Organizace se svým působením snaží zvyšovat kvalitu života jak lidí trpících tímto vzácným vrozeným onemocněním, tak i jejich rodinám.

„Máme obrovskou radost ze štědrého daru na podporu pacientů s nemocí motýlích křídel, o které DEBRA ČR pečuje. Z celého srdce děkujeme společnosti ROSSMANN a Nadaci Naše dítě, které nám tímto darem pomohou financovat projekty, jako jsou například ozdravné pobyty, odborná výroční konference pro pacienty a jejich rodiny či odborné sociální poradenství včetně psychologické pomoci a práce nutriční specialistky. Dar umožní zakoupit také speciální vybavení pro Klinické EB centrum ČR a pomůže i v oblasti osvěty tohoto závažného onemocnění,“ říká Lucie Marková, ředitelka organizace DEBRA ČR.

Každoroční charitativní projekt 5.000.000 Kč pro dětský úsměv se uskutečnil v září 2016 ve všech prodejnách drogerie parfumerie ROSSMANN. Kromě FN Brno a organizace DEBRA ČR byl výtěžek dále použit na pořízení přístrojů pro FN Královské vinohrady a FN Motol. Dále bude také uhrazena rekonstrukce zahrady organizace Modrý klíč o.p.s. a výcvik asistenčního psa společností Helppes pro čtyřletého Matyáše, který trpí autismem a hyperaktivitou.

 

3958%2f17AEE22B-72BA-F3B4-C8BC-3F4BDE78F992
3958%2f7A696BFC-556C-6F5D-D522-8EB9AFE847F9
9CF348AC-52DD-2058-BA73-72ABB50E6218