Nový vozík pro Aničku

Nový vozík pro Aničku
Příběhy z NND: Annu trpící dětskou obrnou sužuje navíc epilepsie. Uleví jí nový vozík.

Kvůli zhoršení zdravotního stavu se musela matka Aničky vzdát práce, důležitý příjem vypadl a na nezbytné pomůcky už nezbývá.

Anna se předčasně narodila v 31. týdnu od počátku rizikového těhotenství. Přestože byla její maminka opatrná a podstoupila všechna myslitelná vyšetření (sedm let před tím prodělala chemoterapii a autoglonní transplantaci kostní dřeně), komplikace nastaly. V důsledku lékařského podcenění léčby preeklampsie, tedy poměrně častých komplikací v těhotenství, se zpomalil růst plodu a byl poškozen mozek. Vyšetření hlavy v pátém týdnu života Anny potvrdilo poškození mozku v plném rozsahu. 

Dnes je Aničce osm let, má dětskou mozkovou obrnu, poškození všech končetin, nemluví, sama nejí a je plně závislá na péči matky. V pěti letech prodělala první epileptický záchvat a od té doby se jí záchvaty vrací a často pobývá v nemocnici.

 Příběhy z NND: Annu trpící dětskou obrnou sužuje navíc epilepsie. Uleví jí nový vozík. Každý den ji máma vozí 35 kilometrů do soukromého zařízení, kde využívá služeb osobní asistence, rehabilitace, logopedie ergoterapie aj.  Z příspěvku na péči hradí osobní asistenci, dopravu, pobyty v lázních, pomůcky, léky. „Situace se dala zvládnout do té doby, než jsem se kvůli medikalizaci záchvatů a Aniččiným častým pobytům v nemocnici musela vzdát práce na celý úvazek. Tím se rapidně zhoršila finanční situace v rodině,“ vysvětluje maminka Eliška.  Splátky auta určeného na dopravu do stacionáře, hypotéka, strava a další nutné výdaje pokrývá pouze manželův plat a její invalidní důchod. Vyšší doplatky na pomůcky pro dítě se už pokrývají velmi obtížně.

Epileptické záchvaty Aničce výrazně zhoršily zdravotní stav.  Tím, že navíc roste, potřebuje vozík, který ji bude fixovat v celém trupu i hlavě a umožní i polohování, které na starém vozíku chybí. Vzhledem k tomu, že doposud si byla rodina schopna uhradit vše z nákladné péče sama, rozhodla se ji nyní Nadace Naše dítě podpořit v plné výši ceny nového invalidního vozíku, tak aby Aničce ulevila v nelehké každodennosti.