Notebooky pro děti v nouzi

Notebooky pro děti v nouzi

Za podpory Nadace ČEZ jsme mohli podopřit 20 sociálně znevýhodněných dětí nákupem technických pomůcek pro distanční výuku. 

Distanční online výuka je momentálně jedinou možnou cestou vzdělávání a řada rodičů, kteří jsou na výchovu dětí sami, nebo se ocitli v krizi v důsledku současné situace, nemá finance na pořízení tabletu či notebooku pro své děti. Děti tak nemohou držet krok se svými vrstevníky a kromě sociální vazby jim uniká i učivo.

Proto jsme se rozhodli zaměřit naši pomoc také tímto směrem. Díky Nadaci ČEZ jsme mohli podpořit téměř dvacet sociálně znevýhodněných dětí nákupem technických pomůcek, především notebooků pro distanční výuku.

Dětem jsme nákupem technického vybavení umožnili plnohodnotně se účastnit distanční výuky stejně jako jejich spolužáci, pro které je technické vybavení běžnou součástí jejich domácností. 

Paní Iva, samoživitelka a zároveň pěstounka sourozenců Anetky a Dominika nám napsala:

„Jsem na děti sama a moc nám Vaše pomoc od nadace pomohla vyřešit situaci k distanční výuce
a celkově ke vzdělávání dětí. Anetka od září nastupuje na učební obor Ošetřovatelka, protože ráda pomáhá ostatním lidem, kteří to potřebují, a mám z toho radost. Domča je v 8. třídě a po ukončení školy by chtěl jít na učební obor Kuchař, rád vaří a peče. Z notebooků měly děti obrovskou radost, tak jako i já. Moc nám to usnadní život s učením. Velice si vážím, že jste nám tak pomohli v této nelehké době.“

Mimo jiné podporujeme také mimoškolní vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněných rodin a oblastí ČR, například příspěvkem na doučování, případně další vzdělávací nebo jazykové kroužky mimo běžný rámec výuky.

 IMG_20210217_151955  Lukáš

IMG_20210121_135727