Na Trhu řemesel v Havlíčkově Brodě jsme předali další šeky

20. 2. 2018
Na Trhu řemesel v Havlíčkově Brodě jsme předali další šeky
Na Trhu řemesel jsme předali další dva šeky

Při příležitosti Trhu řemesel jsme v Havlíčkově Brodě předali šek Oblastní charitě Havlíčkův Brod a Obecně prospěšné organizaci Dlaň životu. Obě organizace od nás obdržely šek s částkou 200 000 Kč. Finance byly získány z kampaně drogerie a parfumerie ROSSMANN Dejme úsměv dětem.

Za Oblastní charitu Havlíčkův Brod převzala šek Bc. Anna Blažková, ředitelka organizce. Posláním Oblastní charity Havlíčkův Brod je poskytovat rodičům, samoživitelům a těhotným ženám v nepříznivé sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení, přechodné ubytování, pomoci jim s aktivním řešením jejich situace tak, aby mohli co nejdříve bydlet samostatně, zajistit řádnou péči o děti a žít běžný život rodin s dětmi.

Získané finanční prostředky využijí na vzdělávací aktivity klientek.

Obecně prospěšnou organizaci Dlaň životu zastupovala Mg. Marcela Holeňová, ředitelka organizace. Organizace, s vědomím, že každý má právo na život a lidský život je hoden ochrany již před narozením, nabízí pomoc a ubytování těm matkám, kterým se přijetí počatého života tak zkomplikovalo, že přemýšlejí nad jeho ukončením. Částku ve výši 200 000 Kč využijí také na vzdělávání matek a volnočasové aktivity dětí.