Motolští radiologové vydávají novou příručku k problematice týraných dětí

Motolští radiologové vydávají novou příručku k problematice týraných dětí

Lékaři z 2. lékařské fakulty UK ve spolupráci s právničkou z 1. lékařské fakulty UK připravili návod, jak vyšetřovat děti, u kterých existuje podezření, že se staly obětí fyzického násilí. 

S radostí sdílíme novinky z oblasti dětské radiologie a jsme vděční za tyto pokroky! 

Příručka s názvem Postavme se na stranu dětí. Doporučení pro využití zobrazovacích metod při podezření na týrané dítě vychází z obsáhlé zahraniční literatury, a kromě medicínských vědeckých poznatků vysvětluje i české právní aspekty péče o tyto dětské pacienty.

Podle výzkumů, na kterých se nová Doporučení zakládají, jsou nejčastěji týrány děti do jednoho roku věku. U takto malých dětí jsou lékaři jedni z mála lidí mimo okruh rodiny, kteří mohou týrání odhalit a dětem pomoci. Musí však při vyšetřování postupovat bezodkladně a efektivně. Studie ukazují, že násilí dětech se často opakuje, stupňuje a mnohdy končí i smrtelnými úrazy.

Jak říká hlavní autorka MUDr. Eliška Popelová z Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN v Motole: „Péče o děti s podezřením na týrání představuje jednu z nejnáročnějších situací v ordinacích lékařů pracujících s dětmi. Prvním krokem je vůbec pomyslet na možnost, že se dítě stalo obětí fyzického násilí. Pokud pojmeme toto podezření, musíme provést nezbytné kroky k tomu, abychom ho potvrdili, nebo vyvrátili. A velmi důležitou roli v tom hrají právě zobrazovací metody.

Příručka obsahuje praktické informace, které usnadní praxi na radiologickém oddělení – především technické postupy vyšetření
a typické nálezy, příklady z praxe, zákonné povinnosti zdravotníků, ale i tipy na usnadnění komunikace s dětskými pacienty a jejich zákonnými zástupci. Publikaci schválil výbor Radiologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

V červnu bude tištěná příručka distribuována do všech českých nemocnic a bude ke stažení online.

PTD_titulka

Informace k publikaci:

Postavme se na stranu dětí. Doporučení pro využití zobrazovacích metod při podezření na týrané dítě

MUDr. Eliška Popelová (ed.), MUDr. Martin Kynčl, Ph.D., JUDr. Šárka Špeciánová

Vydává 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2021.

ISBN 978-80-907347-2-2 (tištěná verze)

ISBN 978-80-907347-3-9 (el. verze)