Klinika Axon nabízí o prázdninách kratší formu terapie

Klinika Axon nabízí o prázdninách kratší formu terapie

Neurorehabilitační klinika AXON o prázdninách poskytuje terapii Kosmík v kratší verzi. Klinika, která běžně poskytuje dlouhodobé rehabilitační programy pro děti a dospělé s poškozením mozku (tzv. terapii Kosmík), začíná od letošních prázdnin poskytovat také krátkodobější neurorehabilitaci v rámci 105 minutých lekcí.

Rehabilitace je primárně určena pro děti a dospělé s lehčími neurologickými diagnózami a také pro ty, kteří chtějí neurorehabilitaci vyzkoušet. Velmi vhodná je léčba také pro menší děti, které jsou rychleji unavené a pro ty často nemocné.

Krátkodobá neurorehabilitace je založena na stejných principech jako ta dlouhodobá a využívá se v ní především metody TheraSuit®, speciální cvičební klece, neuromobilizací a dalších technik vždy na míru přizpůsobených danému pacientovi. Po celou dobu trvání rehabilitace se pacientovi individuálně věnuje jeden fyzioterapeut.

Krom neurorehabilitace klinika nabízí i zkrácené 55 minutové lekce individuální rehabilitace pro širokou veřejnost. Více o rehabilitaci a klinice AXON naleznete na webu www.neuroaxon.cz