Příběhy z NND: Když na sirotky přijde exekuce

Příběhy z NND: Když na sirotky přijde exekuce

Poznejte příběhy lidí, kteří se na nás obrací s prosbou o pomoc. Kristýna a její sourozenci jsou sirotci, na které byla uvalena exekuce. Jak taková lapálie vznikla a dopadla?

Kristýna je nezletilou studentkou denního studia na vysoké škole. Je sirotkem a bydlí se sestrou studující na univerzitě doktorské studium a bratrem, který navštěvuje gymnázium. Oba mají plné stipendium. O jejich společnou domácnost se stará řádová sestra, která je má v poručnické a pěstounské péči. Společně se starají o 84letou babičku, která s nimi bydlí v komerčním podnájmu. Ten je měsíčně vyjde na 23 000 Kč. Kromě nájmu splácí sestra Kristýny spotřebitelský úvěr, který si po smrti rodičů opatřila na pokrytí životních nákladů všech tří sourozenců během studií.

Jejich jedinými příjmy jsou sirotčí důchody ve výši 12 150 Kč za Kristýnu i bratra a odměna pěstouna, kterou starší sestra pobírá za péči o Kristýnu a jejího bratra. Babička má starobní důchod, ze kterého přispívá na nájem. Domácnost je financována z toho, co Kristýna se starší sestrou během studia vydělají.

Danajské dědictví

Když bylo Kristýně čtrnáct let, prodala za ní sestra zděděný byt po strýci, který byl zatížen dluhy, jež téměř převyšovaly hodnotu samotného bytu. Její tehdy čerstvě zletilá sestra byt prodala za pomoci právní zástupkyně, která jí ovšem zapomněla informovat o povinnosti zaplacení daně z převodu nemovitosti, o které sestra tehdy nevěděla.

Sourozenci se o této povinnosti bohužel dozvěděli až po letech, kdy na jméno Kristýny byla vystavena exekuce. Finanční úřad nejprve, s přihlédnutím k situaci a příjmům, částku nevymáhal a dohodli se tak, že do doby než Kristýna dosáhne zaopatřenosti 26 let, bude exekuce promlčená. Bohužel byla tato dohoda víceméně ústní a na základě dobré vůle. Ta trvala do doby, než došlo k personálním změnám v úřadu.

V minulém roce finanční úřad obstavil Kristýně osobní účet a sirotčí důchod. Exekuce jí sebrala veškeré úspory z brigád. Noví zaměstnanci finančního úřadu už na sociální situaci nebrali zřetel a exekuci vymáhali. Ani po konzultaci s právníkem se nenašlo řešení, jak se ze svízelné situace vyvázat.

Poslední dohoda vedla ke stanovení splátkového kalendáře. To však bylo pro Kristýnu velmi náročné. Situace jí navíc nedovolovala pracovat na brigádách, protože veškerý příjem jí mohla exekuce pohltit. Kromě toho z exekuce narůstaly úroky a tím bylo i její splacení čím dál více vzdáleným cílem.

Kristýnu i její sourozence takto trápil a existenčně ohrožoval nedoplatek ve výši cca 21 tisíc Kč. Pro někoho nevýznamná částka znamenala v rodině sirotků a babičky permanentní stres a nejistotu. Jelikož nadějné studentce Nadace Naše dítě už jednou ve velmi svízelné situaci pomohla, obrátila se na nadaci s individuální žádostí o pomoc a příspěvek znovu a uspěla.

Nadace Naše dítě poskytuje i Linku právní pomoci, na kterou mohou lidé v obdobně tíživých rodinných situacích volat každou středu od 14:00 do 18:00 hod na číslo 777 800 002.