Jsi Nula!

9. 5. 2018
Představení Jsi Nula…! je určeno žákům 4.-9. tříd základních škol a je založeno na tzv. prožitkové pedagogice. Tato forma vzdělávání umožňuje dětem lépe se vcítit do dané situace, resp. ji prožít, a lépe tak v budoucnu případnému reálnému problému čelit, předcházet či umět pomoci kamarádovi, kterého se takový problém může týkat. Po odehrání příběhu, který končí tragicky, mají děti v druhé půlce představení možnost na vlastní kůži si některé role vyzkoušet. Primární je ovlivnit děj příběhu tak, aby neskončil tragédií, tedy smrtí hlavního hrdiny Tomáše, který v důsledku šikanování svými spolužáky, pocitu nepochopení a postupného zoufalství vyskočí z okna.

Tímto konkrétním simulovaným prožitkem se děti učí výrazně efektivněji, než pouhým výkladem látky. Prožitková pedagogika významně přispívá k prevenci šikany a kyberšikany a připravuje děti na konkrétní situace, ve kterých se mohou v životě ocitnout. Učí je, že by neměli být lhostejní, pokud vidí obdobný problém ve svém okolí a že určitě nejde o nevinné legrácky a je třeba oběti šikany podat pomocnou ruku, nikoliv se od problému odvracet.

Děti aktivně vstupují do hry, kterou herci scénu po scéně předvádí znovu, a snaží se změnit jednání postav. Mohou si vyzkoušet být v partě agresora, a čelit tak neúprosnému přesvědčování o tom, že zneužití technologií za účelem poškození pověsti spolužáka je pouhá legrace, nebo mohou zkusit změnit jednání postav blízkých oběti šikany, které se od něho namísto pomoci odvrací, protože mají pocit, že se mění jeho chování, že se uzavírá do sebe atd. To jsou samozřejmě obvyklé příznaky oběti šikany, která se bojí se svým problémem svěřit, stydí se apod. Případnému agresorovi zase mohou tyto reálné situace ukázat, kam až taková rádoby legrace může zajít, co svým chováním může způsobit. Například zmařit lidský (dětský) život.

Fórum pro prožitkové vzdělávání myslí také na rodiče a pedagogy. Pro rodiče byla vytvořena informační příručka, pro pedagogy metodická příručka, jak s tématem kyberšikany pracovat. Oba materiály jsou ke stažení na webu www.forumppv.cz.

Představení Jsi Nula…! je skutečně působivé a jsme velice rádi, že jsme mohli tento smysluplný projekt podpořit.