Jak vypadá pomoc pomáhajícím?

Jak vypadá pomoc pomáhajícím?

REPORTÁŽ: Nahlédněte s námi do Klokánku na Praze 4 a do Modrého Klíče, který pomáhá autistickým dětem i dospělým

Ve středu 2. března 2016 předala společnost ROSSMANN ve spolupráci s Nadací Naše dítě finanční příspěvky dvěma vybraným projektům
z charitativní akce 5.000.000 Kč pro dětský úsměv. Částkou 700 000 korun byl obdarován Fond ohrožených dětí a jeho 3 zařízení poskytující okamžitou pomoc dětem v nouzi, které finanční prostředky využijí na provozní náklady. Celkem
400 000 korun obdržela nezisková organizace Modrý klíč o. p. s., která poskytuje sociální služby dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Organizace peníze využila na rekonstrukci zahrady, která může nyní sloužit jako bezbariérové kulturní centrum.

REPORTÁŽ

Děkujeme všem zákazníkům, kteří se do kampaně zapojili!