Já a KIA pomáháme dětem - 7 let spolupráce

Já a KIA pomáháme dětem - 7 let spolupráce

Nadace Naše dítě a společně KIA MOTORS CZECH oslavily v loňském kalendářním roce 7 let spolupráce. Za uplynulých sedm let spolupráce se podařilo díky projektu s názvem Já a KIA pomáháme dětem přerozdělit více než jeden milion korun.

Při příležitosti jarního setkání jsme společně shrnuli spolupráci v roce 2016. V roce 2016 podpořila společnost KIA MOTORS CZECH nadaci historicky nejvyšší částkou za dobu spolupráce, a to částkou 446 900 Kč. 

Finance nadace obratem přerozdělila:

o.p.s. Modrý klíč - 70 000 Kč

- peníze posloužily na vybudování bezbariérového altánu v zahradě, která prochází velikou rekonstrukcí

„Zahrada je pro naše klienty velmi důležitou součástí jejich života a možnost pobývat zde i za deštivého počasí pro ně bude velkým přínosem. V životě lidí s poruchou autistického spektra i pro ty s kombinovanými diagnózami hrají zdánlivě nevýznamné detaily zásadní roli. Možnost pobývat na zahradě za jakéhokoli počasí je jedním z nich, proto jsme rádi, že jim to můžeme umožnit,“ vysvětluje Radovan Netušil, zástupce ředitelky obecně prospěšné společnosti Modrý Klíč.

 

Sluneční domov - 61 600 Kč

- peníze posloužily na rehabilitační pobyt u moře pro autistické děti

 

APLA Jižní Čechy, z. ú. - 150 000 Kč

- peníze posloužily ke zvýšení aktivní podpory rodin dětí s autismem, které jsou
z důvodu své diagnózy ohroženy sociálním vyloučením

 

HELPPES - Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s. - 100 000 Kč

- peníze poslouží jako příspěvek na výcvik asistenčního psa pro autistické dítě

 

„Výcvik asistenčních psů je obecně velmi nákladný. Jejich výcvik na jakoukoliv specializaci vyjde přibližně na čtvrt milionu korun. Stát přitom hradí pouze výcvik slepeckých psů, což znamená, že výcvik dalších psích pomocníků je zcela závislý na soukromých a firemních dárcích, případně na finanční participaci rodiny, do které asistenční pes míří. Jakýkoli finanční příspěvek je proto velmi důležitý, protože psí asistenti svým majitelům pomáhají dramaticky zlepšit kvalitu života,“ říká Zuzana Daušová, ředitelka a vedoucí výcviku centra HELPPES.

 

Individuální žádosti Nadace Naše dítě - 65 300 Kč

 

Společnost KIA MOTORS CZECH se rozhodla podporovat především děti
s  poruchou autistického spektra, neboť jejich počet stále narůstá a je potřeba zde pomáhat a směřovat na tuto problematiku pozornost.

 

„Jsme rádi, že díky spolupráci s Nadací Naše dítě můžeme pomáhat potřebným a že částka, kterou každé pololetí předáváme, se zvyšuje. Bohužel stále také přibývá těch, kteří tuto pomoc potřebují.  Raketově roste například počet dětí s autismem, pro které znamená přístup k odborné pomoci zásadní zlepšení jejich života. Proto právě velká část finanční podpory mířila právě rodinám s těmito dětmi,“ řekla PR manažerka KIA MOTORS CZECH Kateřina Jouglíčková.

 

„Péče o děti, ale i dospělé, s poruchou autistického spektra je velmi vyčerpávající a časově i finančně náročná. Proto bychom k této problematice rádi upoutali trochu více pozornosti médií i firemních a soukromých dárců. I když oblastí, které si zaslouží naši pozornost a podporu, je celá řada, péče o autistické děti patří mezi ty oblasti, na které se pozornost dárců zaměřuje v menší míře,“ vysvětluje společné rozhodnutí ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová.

 

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje, která se začíná projevovat nejčastěji od narození či během rané fáze vývoje dítěte. Vrozená porucha některých mozkových funkcí způsobuje, že dítě nedokáže správným způsobem vyhodnocovat informace a kvůli tomu dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Lidé s autismem proto mívají potíže ve vývoji řeči, ve vztazích s lidmi a obtížně zvládají běžné sociální dovednosti. 

 

Speciální výchova přitom dokáže zmírnit problematické chování autistických dětí
a zvyšuje jejich samostatnost a schopnost přizpůsobit se životu mezi lidmi. Pokud děti trpící autismem nemají přístup ke speciální péči, ocitají se na psychiatrických odděleních s vysokými dávkami psychofarmak a jsou vylučovány z klasických škol, do kterých však vzhledem k úrovni svého intelektu patří.

 

Děkujeme společnosti KIA MOTORS CZECH za její velkorysost a pomoc!