Hudební skupina Jamaron věnuje nadaci písničku

Hudební skupina Jamaron věnuje nadaci písničku

Talentovaná hudební skupina Jamaron plná mladých hudebníků nás před časem oslovila a představila nám svou píseň s názvem Medvídci koušou. Tato písnička emočně vychází ze zážitků rozvodu rodičů tří členů (sourozenců) kapely Jamaron.

Problematiku rozvodů a sporů o děti Nadace Naše dítě šíří prostřednictvím kampaně Myslete na děti.

Jsme velice rádi, že tato osvětová kampaň úzce oslovila členy kapely Jamaron a že se talentovaní hudebníci rozhodli píseň a klip k písni věnovat právě této kampani a naší nadaci.

​Informace ke kampani Myslete na děti:

Česká republika patří k zemím s vysokou mírou rozvodovosti.  

Míra rozvodovosti se u nás pohybuje dlouhodobě vysoko, mezi 45-50%. Sňatečnost klesá, rozpady rodin, které tvoří nesezdané páry a jejich děti, se neevidují. Podle Českého statistického úřadu vydaly soudy v roce 2016 rozhodnutí
o 24 996 rozvodech. Návrh na rozvod manželství podala
z 38,3 % žena, 40,6 % návrhů bylo společných a 21,1 % návrhů na rozvod manželství bylo ze strany muže. Pro pětinu mužů i žen se jednalo o druhý či další rozvod. Více než polovina rozvodů (58,9 %) se týkala manželství s nezletilými dětmi.

Rozchod rodičů  znamená pro děti stres, strach a úzkost, ovlivňuje je nepřímo i tím, že zhoršuje výchovné schopnosti rodičů a zhoršuje vztahy mezi dítětem a rodiči. Běžnou reakcí dítěte na rozvod je smutek, pocit vlastní viny za rozvod, poruchy spánku, poruchy soustředění, agresivní zlobení, zdravotní potíže psychosomatického charakteru i zhoršení prospěchu ve škole. Větší děti pak volí únikové strategie spojené se záškoláctvím, požívání alkoholu, drog, útěky z domova nebo sebepoškozování. 

Pro dítě představují tyto chvíle vždy velkou zátěž a ohrožení jeho existence jak v materiální, tak především v psycho-sociální rovině. Míra dopadu této zátěže závisí na průběhu
a délce opatrovnického řízení resp. na kompetencích jeho rodičů a jejich schopnosti domluvit se na fungování rozpadlé rodiny v budoucnu. Přibližně jedna pětina dětí je vystavena rozvodu spornému, kdy život rodiny po rozvodu musí upravit soud. Zátěž, které jsou vystaveny děti v této situaci, je enormní a jejich symptomy jsou srovnatelné se symptomy dětí vystavených fyzickému či psychickému týrání!

Více informací naleznete na www.mysletenadeti.cz