Firma C&A pomáhá dětem

Firma C&A pomáhá dětem
Veronika Kovaříková, koordinátorka PR aktivit C&A, Ivana Dvořáková, projektová specialistka a fundraiser NND

Při sportovní akci Zimní Pražská tyčka 2016 v Metropoli Zličín byl předán šek v hodnotě 20 080€ na podporu Nadace Naše dítě.

Oděvní firma C&A věnovala šek v hodnotě bezmála 550 000Kč Nadaci Naše dítě. „Finanční částka bude rozdělena do dvou oblastí pomoci. Část půjde na podporu Azylového domu pro matky s dětmi, konkrétně Kolpingova domu v Praze, a druhá část bude využita na přímou podporu handicapovaných dětí ze sociálně slabých rodin,“ upřesnila Ivana Dvořáková, projektová specialistka a fundraiser Nadace Naše dítě.

Poděkování patří především zaměstnancům C&A a C&A Foundation.

 „Jsme rádi, že díky laskavým sponzorům a dlouhodobým podporovatelům, mezi něž patří C&A, můžeme společně vracet úsměv ohroženým dětem“, dodala Ivana Dvořáková.

Nadace Naše dítě též děkuje společnosti AGS Promotion, která ve spolupráci s VSM Production Zimní Pražskou tyčku uspořádala.