Energie pomáhají

Energie pomáhají

Jsme součástí projektu Energie pomáhájí společnosti E.ON. Finanční podpora poputuje na pomoc neúplným rodinám, které bojují s energetickou krizí. 

Jak to funguje

Zákazníci, kteří odebírají elektřinu nebo plyn u E.ONu alespoň od 1. září 2021, zaregistrují své odběrné místo a vyberou si organizaci, které budou chtít pomoci.
Do projektu jsou zapojeny další dvě organizace - Charita Česká republika a SOS dětské vesničky. Jakmile budou mít zákazníci vyúčtování, E.ON ho porovná se spotřebou
v loňském roce. „Za každou uspořenou 1 kWh plynu darujeme dobročinné organizaci zákazníkem vybrané 1,50 Kč, v elektřině pak 2 koruny. Navíc k tomu přidáme 100 korun za každé registrované odběrné místo, které se do kampaně zapojí. Předpokládáme, že společně s našimi zákazníky bychom mohli našim charitativním partnerům rozdělit až 50 milionů korun na rychlou a efektivní pomoc lidem v nouzi,“ popisuje Jana Hrabětová, vedoucí oddělení inovací a strategie společnosti E.ON Energie.

Podmínkou je být zákazníkem E.ONu alespoň od 1. září 2021 a odebírat elektřinu nebo plyn s minimální spotřebou 0,5 MWh za rok. Přihlásit se zákazníci E.ONu mohou buď prostřednictvím e-mailu, který jim už přišel, nebo se mohou přihlásit na tomto odkazu, splňují-li předepsaná kritéria. Registrace do projektu běží do 31. prosince 2023. Celkem se do projektu může zapojit až 800 000 klientů E.ONu
a rozděleno na pomoc ohroženým skupinám může být až 50 milionů korun.

Nadace Naše dítě v rámci projektu Energie pomáhají podpoří tyto skupiny: 

  • maminky samoživitelky se zdravými i handicapovanými dětmi
  • neúplné rodiny, ve kterých děti vychovává jen tatínek nebo prarodiče
  • pěstounské rodiny s více dětmi
  • rodiny s vícerčaty