Domu tří přání jsme předali předali šek s částkou 200 000 Kč

Domu tří přání jsme předali předali šek s částkou 200 000 Kč
Domu tří přání jsme předali šek s částkou 200 000 Kč

V rámci kampaně Dejme úsměv dětem, kterou v zářijovém týdnu pořádá společnost ROSSMANN, jsme podpořili také organizaci Dům tří přání. Tato organizace od nás převzala šek s částkou 200 000 Kč.

Dům tří přání poskytuje své služby dětem do 18 let a rodinám, které prochází rodinnou krizí, mají problémy v komunikaci, mají vztahové a emoční obtíže, nebo se dítě chová problémově a rodiče potřebují odbornou konzultaci. Častými problémy, které organizace také s rodinou a dítětem řeší, jsou problémy ve škole a traumatické zážitky dítěte ve škole. Dům tří přání klade důraz na nejlepší zájem dítěte, na jeho práva a potřeby. Cílem velice intenzivní práce s rodinou je nastavení správného fungování rodiny a nastolení rodinné harmonie a pohody. Ke každé rodině je přistupováno s respektem a individuálně. 

 Finanční prostředky organizace použije na mzdu odborných pracovníků a na úhradu volnočasových aktivit dětí.