Dětský úsměv pomáhá

Dětský úsměv pomáhá

Ve středu 2. března 2016 předala společnost ROSSMANN ve spolupráci s Nadací Naše dítě finanční příspěvky dvěma vybraným projektům z charitativní akce 5.000.000 Kč pro dětský úsměv.

Částkou 700 000 korun byl obdarován Fond ohrožených dětí a jeho 3 zařízení poskytující okamžitou pomoc dětem v nouzi, které finanční prostředky využijí na provozní náklady. Celkem 400 000 korun obdržela nezisková organizace Modrý klíč o. p. s., která poskytuje sociální služby dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Organizace peníze využila na rekonstrukci zahrady, která může nyní sloužit jako bezbariérové kulturní centrum.

„Jsme rádi, že můžeme díky zákazníkům společnosti ROSSMANN, kteří se zapojili do projektu 5.000.000 pro dětský úsměv, rozdávat úsměvy dětem, jejichž momentální životní situace není vůbec veselá,“ komentuje akci Jan Vaněk, ředitel Fondu ohrožených dětí.

„Obdržené finanční prostředky jsme použili na rekonstrukci zahrady, na které se díky tomu mohou všichni naši klienti scházet. Bylo potřeba předělat celý prostor na bezbariérový, vyměnit rozbitou dlažbu pro špatně pohyblivé klienty a upravit pódium, které slouží pro kulturní akce. Pro klienty s těžkým postižením se nám podařilo vybudovat prostor s gumovou dlažbou, kde se tak mohou bezpečně pohybovat. Celkové využití zahrady je tedy velmi multifunkční,“ uvádí Milana Remarová, ředitelka organizace Modrý klíč o. p. s. 

„Opravdu nás těší, že se vybrané peníze podařilo organizacím vhodně proinvestovat a že pomoc nemocným a ohroženým lidem dostala reálné tvary. Nic z toho by nebylo možné, kdyby nás nepodpořili naši skvělí zákazníci,“ říká jednatel společnosti ROSSMANN Vladimír Mikel.

Každoroční charitativní projekt 5.000.000 Kč pro dětský úsměv se uskutečnil v září 2015 ve všech prodejnách drogerie parfumerie ROSSMANN. Výtěžek ve výši 5 228 582 korun navýšil celkovou finanční částku, kterou se v rámci všech šesti ročníků podařilo vybrat, na hodnotu 36 028 148 korun. Největší část z loňského výtěžku putovala na pořízení přístrojů pro novorozenecká oddělení vybraných nemocnic. Příspěvek v celkové výši 2 820 000 korun získala Thomayerova nemocnice, Fakultní nemocnice Ostrava a Krajské nemocnice Tomáše Bati.

Šek organizaci Modrý klíč byl předán za velkého masopustního veselí

Šek organizaci Modrý klíč byl předán za velkého masopustního veselí

Drogerie parfumerie ROSSMANN

Druhý největší německý drogistický řetězec ROSSMANN provozuje v šesti evropských zemích více než 3 500 prodejen a zaměstnává téměř 48 000 pracovníků. V roce 1994 společnost ROSSMANN expandovala na český trh, kde v současnosti provozuje 124 prodejen s více než 720 zaměstnanci. Více informací naleznete na www.rossmann.cz.

Nadace Naše dítě

Nadace Naše dítě pomáhá dětem v tíživých životních situacích od 1. října 1993. Zakladatelkou a ředitelkou je Ing. Zuzana Baudyšová, která založila také celostátní Linku bezpečí, Rodičovskou linku a Linku vzkaz domů. Posláním nadace je pomoc týraným, handicapovaným, zneužívaným, opuštěným a jinak ohroženým či znevýhodněným dětem. Více informací naleznete na www.nasedite.cz.