Předání šeku FN Královské Vinohrady

7. 3. 2018
Předání šeku FN Královské Vinohrady

Ve čtvrtek 23. února 2017 proběhlo na Klinice popáleninové medicíny ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady slavností předání revolučního cévního laseru V-Beam Perfecta, který byl pořízen v rámci sedmého ročníku charitativní kampaně 5.000.000 Kč pro dětský úsměv. Akce se zúčastnil ředitel FN Královské Vinohrady, Doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA, přednosta Kliniky popáleninové medicíny, MUDr. Robert Zajíček, Ph.D., ředitelka Nadace Naše dítě, Ing. Zuzana Baudyšová a jednatel společnosti ROSSMANN, Ing. Vladimír Mikel. Projekt přišly podpořit i známé osobnosti Markéta Sluková, Michal David a Sámer Issa.

Sedmý ročník charitativního projektu 5.000.000 Kč pro dětský úsměv proběhl v září loňského roku ve všech prodejnách drogerie parfumerie ROSSMANN. Právě díky tomuto projektu obdržela Klinika popáleninové medicíny FN Královské Vinohrady částku 2 100 000 korun na nákup cévního laseruV-Beam Perfecta, který lékařům pomůže zkvalitnit péči o dětské pacienty s popáleninami.

 „U dětských pacientů je schopnost regenerace popálené kůže lepší než u dospělých. Daň, kterou si tento hojivý potenciál vybírá, je ve výskytu nežádoucí odchylky jizevnatého hojení - vytváření hypertrofických jizev (nevzhledné, červené, svědící a bolestivé jizvy). V ráně probíhá novotvorba vaziva, které nepřiměřeně roste, vytváří nepravidelné a chaoticky uspořádané anopce, které jsou velmi dobře prokrvené. Laser V-Beam Perfecta je schopen spálit nově vznikající cévy, redukuje jejich tvorbu a také se používá na korekci nevzhledných jizev. Novotvořené cévy se podílí na nepříjemných doprovodných jevech, jako je bolestivost a svědění. Díky laseru jsme i my nyní schopni u popálených pacientů pozitivně ovlivňovat léčbu hypertrofických jizev, která byla doposud dostupná jedině na Popáleninovém centru FN Ostrava. Celá léčebná procedura se u pacienta obvykle opakuje 4 až 6 x do roka v pravidelných intervalech dle klinické odpovědi pacienta. Na naší klinice je ročně hospitalizováno kolem 300 dětských pacientů a velké množství dětí je léčeno ambulantně. Cílem naší práce není jen zahojení popálené kůže, ale hlavně co nejlepší funkční a kosmetický výsledek v dlouhodobém horizontu. Navíc se snažíme našim pacientům a jejich rodinám poskytnout také komplexní psychosociální podporu, aby se dokázali co nejdříve zapojit do normálního života,“ říká přednosta Kliniky popáleninové medicíny MUDr. Robert Zajíček, Ph.D.

Předání šeku FN Královské Vinohrady

Reportáž:

Další část výtěžku z charitativního projektu ve výši 300 000 korun byla použita na dokončení úprav zahrady pro klienty organizace Modrý klíč o.p.s., která poskytuje sociální služby dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením.

„Obdržené finanční prostředky jsme použili na dokončení rekonstrukce zahrady, na které se díky tomu mohou všichni naši klienti scházet. Bylo potřeba předělat celý prostor na bezbariérový, vyměnit rozbitou dlažbu pro bezpečnou chůzi klientů s omezeními v pohybu a upravit pódium, které slouží pro kulturní akce. Pro klienty s těžkým postižením se nám podařilo vybudovat prostor s gumovou dlažbou, kde se tak mohou bezpečně pohybovat. Celkové využití zahrady je tedy velmi multifunkční,“ uvádí Milana Remarová, ředitelka organizace Modrý klíč o.p.s.

Za sedm ročníků charitativního projektu 5.000.000 Kč pro dětský úsměv se podařilo získat finanční prostředky v celkové hodnotě 41 379 776 korun. Díky poslednímu ročníku se v rámci projektu vybralo 5 351 628 korun. Kromě FN Královské Vinohrady a organizace Modrý klíč o.p.s. byl výtěžek použit na pořízení přístrojů pro FN Brno a FN Motol. Dále na podporu činnosti organizace DEBRA ČR a výcvik asistenčního psa Bastiena, který zajistila obecně prospěšná společnost Helppes.