5 000 000 pro dětský úsměv

7. 3. 2018
5 000 000 pro dětský úsměv

Letos se konal již sedmý ročník charitativního projektu 5.000.000 Kč pro dětský úsměv. Nadaci Naše dítě se spolu se společností ROSSMANN a organizací DEBRA ČR podařilo vybrat celkem 5 351 628 korun.

Finanční prostředky poputují na podporu vážně nemocných a ohrožených dětí z celé České republiky. Za sedm ročníků se tak podařilo získat finanční prostředky v celkové hodnotě 41 379 776 korun. Část finančních prostředků z této charitativní akce (3,1 mil. Kč) bude rozdělena mezi tři nemocnice na nákup různých druhů digitálních dermatoskopů, které pomáhají u popálených pacientů pozitivně ovlivňovat léčbu tzv. hypertrofických jizev (nevzhledné, červené, svědící a bolestivé jizvy). FN Královské Vinohrady Klinika popáleninové medicíny obdrží na jeho pořízení částku 2,1 mil. Kč, Dětské kožní oddělení Pediatrické kliniky FN Brno získá částku ve výši 700 000 Kč a Dermatologické oddělení pro děti FN Motol dostane 300 000 Kč.

1 mil. Kč podpoří činnosti organizace DEBRA ČR. Tato organizace dlouhodobě pomáhá osobám s nevyléčitelnou nemocí motýlích křídel (EB).

Poslední část financí (1 251 628 Kč) bude použita na rekonstrukci zahrady, výcvik asistenčního psa a na pomoc ohroženým dětem, kterou se Nadace Naše dítě neustále zabývá. Konkrétně částka ve výši 300 000 Kč poputuje neziskové organizaci Modrý klíč o.p.s., která poskytuje sociální služby dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Finanční prostředky využijí na dokončení úprav zahrady pro klienty stacionáře. Penězi v hodnotě 200 000 Kč bude uhrazen výcvik asistenčního psa pro čtyřletého Matyáše, který trpí autismem a hyperaktivitou.

Výcvik zajistí obecně prospěšná společnost Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené. Zbylé finanční prostředky, které Nadace Naše dítě spravedlivě rozdělí, jsou určeny pro další individuální žádosti sociálně slabých rodin pečujících o handicapované děti.

Pomoci může každý, a to nejen v době kampaně, ale kdykoliv během roku.

Výše pomoci je zcela na každém. 20 nebo 100 Kč může být velkou pomocí, především pokud jde o pomoc trvalou. I malá pomoc je totiž mocná. Z Konta Naše dítě, jehož účet je 123131123/0600, jdou na přímou pomoc veškeré darované finanční prostředky.

Za Vaši pomoc Vám, vážení čtenáři, velmi děkujeme!

Pražský deník, 31. 10. 2016, str. 62