Mimoškolní vzdělávání pro sociálně znevýhodněné děti

Ve školním roce 2019/2020 jsme se poprvé zaměřili na podopru mimoškolního vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených a chudých oblastí. Pro děti rodičů samoživitelů, děti z pěstounských rodin
i dětských domovů nabízíme možnost podpory při úhradě vzdělávacích aktivit mimo školu, například jazykové kurzy a pobyty, grafické či programátorské kroužky, design, vědecké kroužky nebo třeba doučování v předmětech. Možné je žádat o také příspěvek na sportovní a hudební kurzy. 

Cílem projektu je poskytnout sociálně znevýhodněným dětem možnost rozvíjet své dovednosti a znalosti stejně jako jejich vrstevníci. 

Zde si můžete stáhnout  Žádost o příspěvek na mimoškolní vzdělávání. Součástí přihlášky je také Souhlas se zpracováním osobních údajů. 

annie-spratt-xKJUnFwfz3s-unsplash