Komu jsme pomohli 2014

26. 2. 2018

Nadace Naše dítě v roce 2014 pokračovala v pomoci handicapovaným a ohroženým dětem prostřednictvím individuálních žádostí. Pomoc je poskytování na základě finanční úhrady zdravotnických potřeb, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Individuální žádosti pomáhají i dětem ze sociálně slabých rodin a zařízením na ochranu a podporu dětí v těžkých životních situacích.

V rámci individuálních žádostí ke dni 31.12.2014 poskytla Nadace Naše dítě finanční prostředky v dosavadní celkové výši 10 342 431,40,- Kč. Vyhověno bylo 93 žádostem.
 

Alvalída, o.s. - 200 000,- Kč
příspěvek na osobní náklady pro pracovníka denního stacionáře
 
Asociace mediátorů České republiky - 35 000,- Kč
příspěvek na mediace, které budou prováděny ve věcech péče o děti
 
Baná Michalea - 13 702,- Kč
příspěvek na tablet
 
Z děkovného dopisu maminky: "S velkou radostí Vám chci říct, že operace Elišky dopadla dobře a už jsme doma z Motole. Bylo to pro všechny velmi náročné a upřímně to zvládla i z pohádkami, které jsem jí pouštěla z tabletu, který má jen díky Vaší nadaci. Velmi Vám za vše děkuji. A nikdy Vám děkovat nepřestanu." 
 
 
Bartošová Eva - 31 200,- Kč 
příspěvěk na hiporehabilitaci pro postiženou dceru, financováno z daru akce obrazů "Malujme srdcem"
 
Benešová Daniela - 20 000,- Kč
příspěvek na osobní asistenci pro postižená šestiletá dvojčata, financováno za přispění společnosti Energy Group
 
Bognárová Svatava - 3 860,- Kč
příspěvek na letní tábor pro dceru Markétu, matka je samoživitelka
 
Bosáková Jiřina - 10 000,- Kč
příspěvek na rehabilitační pobyt pro syna postiženého DMO, financováno z daru akce obrazů "Malujme srdcem"
 
Brejchová Hana - 40 000,- Kč
příspěvek na invalidní vozík pro těžce tělesně postiženého syna, financováno díky dárcům z Konta Naše dítě
 
Čeloudová Michaela - 20 000,- Kč
příspěvek na rehabilitační pobyt Klim-therapy pro postižená dvojčata, financováno z daru akce obrazů "Malujme srdcem"
 
Černá Irena - 20 000,- Kč
příspěvěk na polohovací zařízení pro postiženou dceru, financováno z daru akce obrazů "Malujme srdcem"
 
Čosová Žaneta - 18 028,- Kč
příspěvek na speciální kočárek pro těžce postiženou dceru, financováno díky dárcům z Konta Naše dítě
 
Dašková Zuzana - 5 250,- Kč
příspěvek na zaplacení obědů pro dceru, matka je těžce nemocná
 
Denní stacionář AKORD - 250 000,- Kč
příspěvek na pokrytí mzdových prostředků pro pracovníky v přímé péči (asistenty) stacionáře, který se zabývá péčí o děti a mládež s těžkým mentálním, zdravotním postižením a kombinovanými vadami; financováno z daru akce obrazů "Malujme srdcem"
 
Dětské krizové centrum, o.s. - 150 000,- Kč
příspěvek na provoz non-stop Linky důvěry DKC
 
Dětské krizové centrum, o.s. - 220 000,- Kč
příspěvěk na projekt Rozumím tvému srdce - podpora terapeutických služeb
 
Dětský domov a školní jídelna Klánovice - 30 000,- Kč
na ubytování dětí z DD Klánovice v rekreačním centru, financování za přispění grantu společnosti Mattel
 
Dětský domov a školní jídelna Pyšely - 28 200,- Kč
příspěvek na stipendium pro studenta dětského domova
 
Dolanská Lea - 6 600,- Kč
příspěvek na rehabilitační zdravotní kočárek pro postiženého syna
 
Dopitová Dagmar - 11 831,- Kč
příspěvek na zaplacení dlužné částky úvěru za babičku, která se dostala do velmi tíživé životní situace a stará se o vnučku
 
Dračková Snejana - 6 323,- Kč
příspěvek na speciální autosedačku pro postiženého syna, financováno za přispění společnosti Energy Group
 
Drayerová Petra - 9 471,- Kč
příspěvek na chodítko pro syna postiženého DMO, financováno z daru akce obrazů "Malujme srdcem"
 
Dvořáčková Maryna - 10 000,- Kč
příspěvek na závěsná sluchadla pro sluchově postiženou dceru,  financováno díky dárcům z Konta Naše dítě
 
Dvořáková Ivana - 20 000,- Kč
příspěvek na Klim-Therapy pro postiženého syna
 
Fakultní nemocnice Brno - 2 997 146,- Kč
příspěvek na laparoskopický přístroj pro onkologicky nemocné děti, financováno z nadačního daru společnosti Rossmann a charitativní sbírky Dětský úsměv
 
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady - 90 387,- Kč
příspěvek na kolenní motodlahu pro popáleninové centrum, která umožňuje pasivní pohyby v kloubech a které jsou rizikové v rozvoji jizevnatých deformit
 
Fond ohrožených dětí, o.s. - 1 000 000,- Kč
příspěvek na úhradu mezd pro pracovníky Klokánků
 
Goláňová Monika - 57 883,- Kč
příspěvek na řečový procesor pro sluchově postiženou dceru, financována za přispění Czech TOP 100
 

 
Z děkovného dopisu maminky: "Před  časem  jsem  měli  velkou  hlavu  z  toho,  jak  zaplatíme  dceři  nový  řečový procesor.  Oslovili  jsme  nadace  a  dobrá  věc  se  podařila.  Nadace  Naše dítě  nám přislíbila  uhradit  celou  částku, která  nebyla  jistě  malá.  Byli  jsme  napnutí,  jak nový  přístroj  bude  vypadat.  Máme ho  a  děkujeme  nejen  VZP,  ale  především  dobré  vůli  Nadaci  Naše dítě.  Jsme  rádi,  že  jste  a  že  jste  naši  rodině  pomohli. První  pocit  Káji  je  příjemný,  nový  přístroj  je  na  jiné  úrovni,  než  měla  ten  předešlý.  Teď  slyší    rádio  i  televizi,  což  dříve  prostě nešlo.  Nové ucho  má programy, které  si  může  nastavit, když je v rušném prostředí  nebo  právě  na  televizi  či  rádio  a  také  když  mluví  jen  třeba s kamarádkou  (odbourává rušivé  elementy kolem). Je to super a děkujeme ještě jednou mnohokrát."
 
Habigerová Tereza - 7 000,- Kč 
příspěvěk na iPad tablet pro autistického syna
 
Helegdová Marcela - 10 000,- Kč
příspěvek na chodítko pro dceru postiženou DMO, financováno za přispění společnosti Energy Group
 
Helppes - Centrum výcviků psů pro postižené - 200 000,- Kč
příspěvek na na výcvik asistečního psa pro postiženého 6letého Alexe, který trpí genetickým metabolickým degenerativním onemocněním mozku, financováno díky dárcům z Konta Naše dítě
 
Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené - 400 000,- Kč
příspěvek na výcvik asistečního psa pro postiženého 6letého Michaela Lahodu a pro postiženou 14letou Karolínu Pavlíkovou, financováno z nadačního daru společnosti Rossmann a charitativní sbírky Dětský úsměv  
 
Z děkovného dopisu maminky:

"Vážená Nadace Naše dítě, tímto bych Vám ráda poděkovala za sponzorský dar, který jste nám věnovala prostřednictvím HELPPESU na výcvik psa Messiho.
 
Předáním pejska Messiho se náš život velmi pozitivně zlepšil. Můj syn Míša, kterému byl Messi věnován je sedmiletý autistický chlapeček s těžkou hyperaktivitou a dalšími problémy. S Messim zázračně během týdne navázali vztah. Míšovi je velkým kamarádem (psychickou oporou). Doprovází ho při jeho cestách všude – do školky, do respiktní péče, na návštěvy, do obchodů, na procházky. Díky Messimu je Míša klidnější a míra jeho záchvatů se velmi snížila. A také Míša začal i více mluvit a pomalu se snaží navazovat kontakty s jinými dětmi. Messi mu dává větší sebevědomí a je jeho velkým kamarádem. Míša říká: „Byl jednou jeden Messíček a byl to Míšův asistenční hafíček. Pro mě jsou tyto pokroky velkým zázrakem a jsem za Messiho moc vděčná. Máme i zpětnou vazbu ze školky a z respiktní péče, že od té doby, co má Míša Messiho udělal velké pokroky v řeči. Tohle všechno se událo před půl rokem a bylo součástí první zprávy, kterou jsem Vám zaslala prostřednictvím HELPPESU.
 
Od začátku letošního roku Míša a Messi spolu po malých krůčkách dělají pokroky. Největší mojí radostí bylo, že spolu navázali ještě lepší vztah. Míša Messiho přijal a pozvolna se u nich vytvořil velmi přátelský vztah. Messi si zvykla na Míšovi nezvyklé projevy v chování a dnes již to bere jako normální věc. Je k Míšovi strašně vřelý…. už ho vítá olizováním, hopsáním….a Míša projevem velké radosti, že vidí Messiho. K mé velké radosti nastal ten pravý vztah, kdy se skutečně vzájemně přijali. Messi ráno Míšu budí. Hupsne mu do postele a velmi vřelým způsobem ho olizuje, dokud se Míša nevzbudí, je to jejich ranní rituál. Míša vždy trvá na tom, aby ho Messi doprovázel, pomáhá při strojení – podává vestičku asistenčního psa a vodíku a následně si ho vede do auta nebo ven na procházku za mé asistence.  Messi je velkým přínosem pro celou rodinu. Je neuvěřitelně kontaktní a mazlivý, klidný. Všichni ho máme rádi, a pokud má někdo špatnou náladu, Messi to vycítí a snaží se svým mazlením pomoct. Je to náš největší dárek celé rodiny.
 
Jsme za Váš dar velmi vděční a s Messim se u nás stávají malé zázraky a Míša i celá rodinka je velmi šťastná a spokojená."

 
Houšková Romana - 7 213,- Kč
příspěvek na rehabilitační zařízení pro postiženou dceru, financováno za přispění společnosti Energy Group
 
Hrabáková Kateřina - 19 710,- Kč
příspěvek na hiporehabilitační pobyt pro postiženou dceru, financováno díky dárcům z Konta Naše dítě
 
Charčenko Galina - 1 997,- Kč
příspěvek na léky a léčivé přípravky pro postiženého syna, financováno za přispění Charitek
 
Chlastáková Lenka - 41 751,- Kč
příspěvek na skládací podvozek pro sedací ortézy pro postiženou dceru, financováno za přispění společnosti Energy Group
 
Janáčková Barbora - 9 450,- Kč
příspěvek na rehabilitační pobyt pro těžce postiženou dceru,  financování za přispění grantu společnosti Mattel
 
Kábrtová Eva - 3 950,- Kč
příspěvek na letní tábor pro syna v pěstounské péči
 
Kaprálková Miroslava - 10 000,- Kč
příspěvek na rehabilitační pobyt Klim-therapy pro postiženou dceru, financováno za přispění Charitek
 
Kissel Daniel - 7 478,- Kč
příspěvek na notebook pro těžce popáleného syna
 
Klasnová Lenka - 112 050,40,- Kč
příspěvek na náklady spojené s bydlením s onkologicky nemocným synem, financováno z nadačního daru společnosti Rossmann a charitativní sbírky Dětský úsměv
 
Klíčová Soňa - 17 370,- Kč
příspěvek na vodovodní přípojku pro matku samoživitelku s postiženým synem v těžké životní situaci
 
Z děkovného dopisu maminky: "Osud si se mnou dost pohrál. Byla jsem šťastná mladá dívka, vystudovala střední školu, vdala se a narodila se mi dcera Nikola. Manžel byl až chorobně žárlivý a od výčitek a nadávek nebylo daleko k ranám. Po rozvodu jsem se odstěhovala domů a později dostala obecní byt. Všechno by bylo krásné, kdyby do toho nevstoupila láska a další zklamání. Narozením Marečka se mi život otočil o 180 stupňů. Jeho tatínek místo aby mi byl oporou, styděl se za „nepovedeného“ syna a já musela z jeho domu odejít. Obecní byt byl pryč a já se třikrát stěhovala s oběma dětmi, z toho jedním postiženým, které nesnášelo změny. Ale teď už jsme snad zakotvili napořád a jsme tady šťastni. Nikolka má 14 let, prožívá první lásku, dobře se učí a přemýšlí co po škole. Mareček je naše sluníčko, a i když nám někdy už nervy nestačí, usměje se a všechno je pryč. Umí lásku nejen brát, ale hlavně dávat. Děkuji ještě jednou za velkou pomoc, a protože se blíží Vánoce a konec roku, chtěla bych Vám všem, celé nadaci, popřát hodně úspěchů a štěstí, spokojenosti, ale hlavně zdraví.  Vaše práce totiž je moc důležitá a prospěšná a ulehčíte spoustě rodin velké trápení."
 
 
 
Klimešová Pavla - 15 000,- Kč
příspěvek na hipoterapii pro postiženého syna,  financování za přispění grantu společnosti Mattel
 
Kolibačová Jana - 35 000,- Kč
příspěvek na léčbu Klim-Therapy pro postiženou dceru DMO
 
Z děkovného dopisu maminky: "Tento léčebný program Maruška velmi dobře zahájila 22.10.2014. a proto všichni věříme, že ji tato léčba pomůže zlepšit její zdravotní stav a přiblíží ji tak k dosažení jejího snu a to k prvním krůčkům a soběstačnosti. Moc vám za vše děkujeme."
 
 
Kolpingova rodina - 400 000,- Kč
příspěvek na pokrytí nákladů sociálních pracovníků
 
Konjatová Zdeňka - 10 000,- Kč
příspěvek na léčbu Klim-Therapy pro postiženou dceru DMO
 
Králová Jana - 16 500,- Kč
příspěvek na naslouchadla pro postiženou vnučku, financováno z daru akce obrazů "Malujme srdcem"
 
Krkonošková Renáta - 4 500,- Kč
příspěvek na dětskou toaletní sedačku pro těžce postiženého syna, financováno díky dárcům z Konta Naše dítě
 
Macanová Aneta - 10 000,- Kč
příspěvek na zdravotní kočárek pro syna postiženého DMO, financováno z daru akce obrazů "Malujme srdcem"
 
Z děkovného dopisu maminky: "V letošním roce jsme od Vás obdrželi dar na nákup polohovacího zařízení Kimba. Protože nám už téměř půl roku výborně slouží, rádi bychom Vám ještě jednou poděkovali. Posíláme Vám proto alespoň fotografii našeho Danielka v pomůcce a doufáme, že se s Vámi můžeme alespoň takto podělit o radost ze života s ním."
 

 
Machylová Lucie - 5 610,- Kč
příspěvek na postel pro postiženého syna
 
Matějková Eliška - 20 000,- Kč
příspěvek na rehabilitační přístroj pro postiženého syna,  financování za přispění grantu společnosti Mattel
 
Mayrová Josefína - 5 100,- Kč
příspěvek na rehabilitační pobyt pro postiženou dceru, financováno z daru akce obrazů "Malujme srdcem"
 
Mertová Alena - 7 505,- Kč
příspěvek na úhradu nedoplatku za elektřinu pro matku samoživitelku
 
Michalcová Lucie - 20 000,- kč
příspěvek na rehabilitační kočárek pro postiženou dceru, financováno z daru akce obrazů "Malujme srdcem" 
 
Michalíková Nikola - 40 000,- Kč
příspěvek na řečový procesor pro neslyšící dceru, financováno z daru akce obrazů "Malujme srdcem"
 
Mlynáriková Jana - 4 990,- Kč
příspěvek na letní tábor pro syna pro matku samoživitelku
 
Moštková Kateřina - 13 345,- Kč
příspěvek na polohovací zařízení pro postiženého syna, financováno z daru akce obrazů "Malujme srdcem"
 
Můllerová Blanka - 3 580,- Kč
příspěvek na zaplacení respitního pobytu pro postiženou dceru,  financováno díky dárcům z Konta Naše dítě
 
Němcová Zuzana - 10 000,- Kč
příspěvek na speciální léčbu Klim-therapy pro postiženou dceru,  financování za přispění grantu společnosti Mattel
 
Nováková Blanka - 106 707,- Kč
příspěvek na speciální ortézu pro těžce postiženého syna, financováno za přispění společnosti Energy Group 
 
Nováková Blanka - 6 003,- Kč
příspěvek na vertikalizační stojan pro těžce postiženého syna,  financování za přispění grantu společnosti Mattel
 
Nováková Lenka - 20 000,- Kč
příspěvek na kočárek pro dvouletého postiženého chlapce, financováno díky dárcům z Konta Naše dítě
 
Novotná Alena - 20 000,- Kč

příspěvek na speciální kočárek pro postiženou dceru, financováno z daru akce obrazů "Malujme srdcem"
 
Občanské sdružení Hurá - 7 372,- Kč
příspěvek na relaxační a ozdravný tábor pro mentálně postižené děti
 
Ošmerová Petra - 8 000,- Kč
příspěvek na tábor pro postiženého syna a dceru pro matku samoživitelku
 
Plencnerová Lucie - 15 000,- Kč
příspěvek na speciální kočárek a podvozek pro postiženou dceru, financováno díky dárcům z Konta Naše dítě
 
Plíšková Bohumila - 15 000,- Kč
příspěvek na zaplacení školného pro syna, matka je samoživitelka
 
Pluhařová Olga - 16 560,- Kč
příspěvek na sluchadlo pro sluchově postiženého syna,  financováno díky dárcům z Konta Naše dítě
 
Procházka Patrik - 267 779,- Kč
příspěvek na rehabilitační pobyt pro těžce postiženého chlapce
 
Přibylová Zdeňka - 12 619,- Kč
příspěvek na invalidní vozík pro postiženou dceru
 
Pužmanová Kateřina - 3 532,- Kč
příspěvek na zaplacení dlužného nájmu, matka je samoživitelka
 
Pužmanová Kateřina - 5 709,- Kč
příspěvek na zaplacení lednice, matka je samoživitelka
 
Rohánková Vlasta - 6 000,- Kč
příspěvek na léčebný pobyt pro těžce popáleného vnuka,  financování za přispění grantu společnosti Mattel
 
Rohánková Vlasta - 9 721,- Kč
příspěvek na postel pro těžce popáleného vnuka, financováno díky dárcům z Konta Naše dítě 

 
Rusňáková Michaela - 59 997,- Kč
příspěvek na vybudování dětské ložnice pro 4 děti - bezbariérový přístup pro postiženou dceru
 
Růžička Jiří - 15 000,- Kč
příspěvek na zaplacení asistenta pro postiženou dceru,  financováno díky dárcům z Konta Naše dítě
 
Růžičková Markéta - 100 000,- Kč
příspěvek na řečový procesor pro neslyšícího syna 
 
Z děkovného dopisu maminky: "Ještě jednou chceme Vaší nadaci moc poděkovat za opravdu štědrý příspěvek, díky kterému se nám podařilo tuto kompenzační pomůcku získat. To, že se to podařilo právě před Vánocemi, nám udělalo obrovskou radost. Bylo pro nás velké překvapení, když nám 17.12.2014 volali z foniatrie, že si můžeme procesor vyzvednout. Vůbec jsme to nečekali a počítali jsme s tím, že procesor budeme mít až příští rok. Ani se nedá povědět, jakou jsme měli radost a díky tomu jsme také měli opravdu krásné Vánoce."
 
Sdružení Linka bezpečí - 500 000,- Kč
příspěvek na mzdy konzultantů, podpora ve složité finanční situaci, financováno díky dárcům z Konta Naše dítě
 
Sovincová Michaela - 20 000,- Kč

příspěvek na rehabilitační pobyt Klim-therapy pro postiženou dceru, financováno z daru akce obrazů "Malujme srdcem"
 
Strašilová Lucie - 16 456,- Kč
příspěvek na zařízení dětského pokoje pro onkologicky nemocnou dceru, financováno za přispění Sollers
 
Stříbrný Aleš - 49 117,- Kč
příspěvek na rehabilitační program Reha Klim Aktiv Junior pro postiřenou dceru, financováno za přispění společnosti Energy Group 
 
Z děkovného dopisu otce: "Chtěl bych Vám touto cestou ještě jedenkrát moc poděkovat za poskytnutí příspěvku na rehabilitační pobyt Klim therapy v Klimkovicích pro mou dcerku Lucku. V průběhu měsíce února a března tohoto roku Lucka pobyt úspěšně absolvovala. Průběh terapie snášela velice dobře, absolvovala pro ni fyzicky náročná cvičení a procedury. Lucčina motorika se opět zlepšila, Lucka posílila svaly a na samém konci terapie přišel další dílčí úspěch – sama se postavila a šla o francouzských berlích. Vím, že ještě zdaleka nemáme vyhráno. Každý takový úspěch nás ale motivuje k dalšímu cvičení a utvrzuje nás v tom, že jsme zvolili správnou cestu, že se Lucčina motorika touto terapií výrazně zlepší, Lucka se přestane bát, získá jistotu a bude si v chůzi  více věřit. Vážená Nadace, Lucčiny samostatné kroky by se neobešly bez Vaší pomoci, a proto její úspěch je i Vaším úspěchem a patří Vám za něj naše velké díky."
 
Stýblová Regina - 125 441,- Kč
příspěvek na elektrický vozík a polohovací zařízení pro dceru, která je po těžké autonehodě trvale fyzicky postižená, financováno díky dárcům z Konta Naše dítě
 
Z dopisu maminky: "V létě 2013 jsem měla se svojí dcerkou Sárou (*2008) vážnou autonehodu. Sára sice cestovala v dětské autosedačce, navzdory tomu utrpěla závažná poranění, v důsledku kterých je dodnes hospitalizována ve Fakultní nemocnici v Praze na ARO. Sára utrpěla vážná zranění mozku, hrudníku, míchy - má přerušenou míchu v oblasti krční páteře. Její zdravotní stav se však po malých krůčcích zlepšuje, ačkoliv poranění míchy je nezvratné a Sára nemůže kromě hlavy s námi komunikovat. Od krku dolů včetně je její tělo nehybné. Odezíráme jí ze rtů. Z její mimiky se dají vyčíst všechny emoce. Někdy jí jde mluvit šepotem jednoduchá slova a slovní spojení. Její rozumové schopnosti jsou dobré, když má dobrou náladu, tak ráda hraje různé hry, např. na postřeh, paměť, logiku, atd. Má ale časté výkyvy nálad a soustředí se jen chvíli. Je to veliká bojovnice a snaží se dělat pokroky. Její zájem o život kolem ní je obrovský." 
 
Sýkorová Monika - 17 780,- Kč
příspěvek na sluchadla pro sluchově postiženého syna, financováno díky dárcům z Konta Naše dítě
 
Synková Františka - 5 663,- Kč
příspěvek na speciální kočárek pro postiženou dceru, financováno z daru akce obrazů "Malujme srdcem"
 
Šípková Pavlína - 10 000,- Kč
příspěvek na rehabilitační pobyt Klim-therapy pro postiženou dceru, financováno z daru akce obrazů "Malujme srdcem"
 
Školová Kateřina - 15 000,- Kč

příspěvek na rehabilitační vozík pro postiženou dceru, financováno za přispění společnosti Energy Group
 
Štefanová Magdaléna - 39 200,- Kč
příspěvěk na léčebnou kůru pro onkologicky nemocnou 4letou dceru,  financování za přispění grantu společnosti Mattel
 
Šulc Jiří - 6 000,- Kč
příspěvek na nákup plínek pro desetiletou těžce postiženou dceru,  financováno díky dárcům z Konta Naše dítě
 
Trejtnarová Ivana - 15 000,- Kč
příspěvek na řečový procesor pro sluchově postiženou dceru,  financováno díky dárcům z Konta Naše dítě
 
Veselá Pavla - 13 729,- Kč
příspěvek na zaplacení plynu, matka je v tíživé životní situaci
 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - 1 988 393,- Kč
příspěvek na nákup ventilační jednotky a intezivního lůžka pro péči kriticky nemocného dítěte, financováno z nadačního daru společnosti Rossmann a charitativní sbírky Dětský úsměv
 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - 37 519,- Kč
příspěvek na pokrytí mzdových nákladů vychovatelek v dětském koutku
 
Zmátlová Jana - 12 154,- Kč
příspěvek na domácí polohovací zařízení, financováno za přispění společnosti Energy Group
 
Z děkovného dopisu maminky: "Zuzanka je v židličce velmi spokojená a velmi veselá, což je pro nás ta největší odměna a za to vděčíme  i Vaší nadaci."