Komu jsme pomohli 2012

Nadace Naše dítě v roce 2012 pokračuje v pomoci handicapovaným a ohroženým dětem prostřednictvím individuálních žádostí. Poskytuje finanční úhrady zdravotnických potřeb, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Dále pomáhá dětem ze sociálně slabých rodin a zařízením na ochranu a podporu dětí v těžkých životních situacích.

V rámci individuálních žádostí ke dni 31.12.2012 poskytla Nadace Naše dítě finanční prostředky v dosavadní celkové výši 8 766 423,- Kč. Schváleno bylo celkem 105 žádostí.
 
Více informací, jak se na Nadaci Naše dítě obrátit prostřednictvím individuální žádosti, se dozvíte ZDE.
 
Acorus o.s. - 200 000,- Kč
příspěvek na mzdové náklady pro pracovnice dětských programů Acorusu
 
AKORD o. s. - 500 000,- Kč
příspěvek na vzdělávací program
 
Alvalída o-s. - 200 000,- Kč
příspěvek na vybavení koupelny pro děti s mentálním a kombinovaným postižením Alvalída
 
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi - 20 000,- Kč
příspěvek na základní vybavení pro nadcházející zimu - zimní oblečení, obuv
 
Babvošová Pavla - 6 790,- Kč
příspěvek na iPad pro syna s vadou sluchu a opožděným vývojem řeči
 
Babybox pro odložené dětí - Statim - 100 000,- Kč
příspěvek na realizaci Babyboxu v Brně
 
Barry & spol. o. s. - 100 000,- Kč
příspěvek na projekty  "Kouzelné housličky" a "Garfield" - zaměřené na děti a mládež ohrožené sociální exkluzí 
 
Bauerová Petra - 10 000,- Kč
příspěvek na rehabilitační stůl pro syna
 
Bognárová Svatava - 3 600,-Kč 

příspěvek na týdenní ozdravný pobyt pro postiženou dceru 
 
Carbolová Hana - 16 000,- Kč
příspěvek na úhradu školného pro syna a dceru - matka samoživitelka
 
Centrum pro rodinu a soc. péči - 50 000,- Kč
příspěvek na zajištění volnočasových aktivit pro děti se zdravotním postižením
 
Cvoreňová Jitka - 49 000,- Kč
Příspěvek na nákup speciální zdravotní autosedačky s otočným posunem pro postiženou dceru Klárku
 

Chtěla bych tímto poděkovat Nadaci Naše dítě, která zajistila, aby mohla být vyhlášena sbírka pro Klárku. A naše velké poděkování, které se nedá slovy vyjádřit, patří všem lidičkám, kteří přispěli. Vždy jsem věřila v dobro a vidím, že i v dnešní složité době existuje lidskost a ochota pomoci druhému. Ještě jednou všem moc děkuji, Klárka s maminkou
 
Čemusová Miroslava - 69 000,- Kč

příspěvek na zakoupení mechanického vozíku pro dceru Markétu postiženou DMO
 
Čemusová Miroslava - 4 674,- Kč
příspěvek na zaplacení školních pomůcek pro 3 děti - matka je samoživitelka sociálně slabá
 
Čichovská Jana - 29 598,- Kč

Příspěvek na příslušenství k zdravotnímu kočárku pro postiženo dceru Veroniku
 
Dašková Markéta - 4 600,- Kč
příspěvek na stravné ve školní jidelně pro dceru - matka samoživitelka
 
Dětské krizové centrum o.s. - 313 000,- Kč
příspěvek na rozšíření služeb krizové a terapeutické péče - vytvoření nové terapeutické pracovny
 
Dětský domov Jablonné v Podještědí - 50 000,- Kč
příspěvek na ubytování dětí dětského domova na lením táboře
 
Dětský domov Klánovice - 30 000,- Kč
příspěvek na zimní rekreaci pro děti z DD Klánovice
 
Dětský domov  Ústí nad Labem - 50 000,- Kč
Příspěvek na podporu akce "Nejmilejší koncert"  - přehlídka zájmových aktivit dětí z dětských domovů  
 
Dlaň životu o.p.s. - 50 000,- Kč
příspěvek na úhradu nemateriálových nákladů v azylovém domě pro těhotné ženy
 
Dlaň životu o.p.s. - 20 000,- Kč
příspěvek na videotrénink interakcí, pro klinetky Azylového domu 
 
Doležalová Ivana - 20 000,- Kč
příspěvek na zakoupení řečového procesoru pro sluchově postiženého syna Petra
 
Doležalová Martina - 50 000,- Kč
příspěvek na zakoupení motorového vozidla na převoz postižené dcery s vrozenou vadou
 
Dostálová Štěpánka - 4 383,- Kč
Příspěvek na zakoupení speciálního kočárku pro postiženou dceru Michaelu
 
Duha Jasmín - 20 000,- Kč
příspěvek na nákup materiálového vybavení pro potřeby dětí na táboře
 
Dyrynková Marie - 20 000,16,- Kč
příspěvek na zdravotní kočárek pro postiženou dceru
 
Elloin Duku Radka - 33 393,- Kč
příspěvek na letenku pro matku samozivitelku - spor o dite
 
Fajtová Jitka - 8 965,- Kč
Příspěvek na dofinancování služby osobního asistenta pro postižená dvojčata Veroniku a Terezku
 
Fialová Vlasta - 10 000,- Kč

příspěvek na zakoupení iPadu pro těžce postiženou dceru, která má stanovenou školní výuku doma
 
FOD o. s. - 500 000,- Kč
příspěvek na provoz Klokánků
 
FOD o. s. - 500 000,- Kč
příspěvek na  vybavení pro 14 bytů a společenské místnosti nových klokánků v Ústí nad Labem a Teplicích
 
Gaitzschová Hana - 69 391,- Kč
příspěvek na řečový procesor pro sluchově postiženého syna
 
Gillová Daniela - 15 000,- Kč
Příspěvek na zakoupení chodítka pro zdravotně postiženého syna Honzíka
 
Gregorová Gabriela - 30 000,- Kč
příspěvek na speciální kočárek pro postiženého syna
 
Hammond Jana - 356 786,75,- Kč
příspěvek na právní zastoupení a ostatní náklady spojené s pobytem v Austrálii
 
Hanzlová Dana - 5 867,- Kč
příspěvek na speciální kočárek pro postiženou dceru
 
Hasíková Mariana - 5 260,- Kč
příspěvek na úhradu zubních implantátů pro dceru s vrozenou vadou
 
Havlová Petra - 10 800,- Kč
Příspěvek na osobní asistenci pro těžce postiženého syna
 
Help-in o.p.s. - 50 000,- Kč
příspěvek na rodinnou asistenci sociálně dysfunkčních rodin
 
Herynková Jana - 24 700,- Kč
příspěvek na zakoupení příslušenství ke kochleárnímu implantátu pro sluchově postiženého syna   
 
Holubová Sylva - 13 975,- Kč
příspěvek na šikmou schodišťovou plošinu pro postiženého syna
 
Horáková Pavlína - 31 130,- Kč
příspěvek na speciální židličku pro postiženého syna
 
Hořejší Jana - 10 000,- Kč
příspěvek na zakoupení rehabilitačního kočárku pro postiženou dceru
 
Houdková Helena - 2 490,- Kč
příspěvek pro matku samoživitelku 3 dětí, syn s efektivní poruchou soustředění
 
Hrabáková Jarmila - 50 000,- Kč
příspěvek na automobil pro postiženou dceru autismus s psychomotorickou retardací
 
Hradecká Lenka - 10 570,- kč
příspěvek na příslušenství ke kochleárnímu implantátu pro sluchově  postiženou čtyřletou dceru
 
Charita Valašské Meziříčí - 60 000,- Kč
příspěvek na videotrénink interakcí pro azylový dům
 
Imlaufová Helena - 49 502,- Kč
příspěvek na řečový procesor pro sluchově postiženou dceru
 
Jáber Adéla - 3 000,- Kč
Příspěvek na rehabilitační kočárek pro postiženého syna
 
Kabátová Monika - 14 000,- Kč
příspěvek na nezaplacený nájem, matka samoživitelka v tíživé finanční situaci
 
Kalinová Olga - 20 000,- Kč
příspěvek na zakoupení zdravotního kočárku pro postiženou dceru 
 
Kereková Dana - 8 635,- Kč
příspěvek na ostravné a školní pomúcky pro vnoučata, o které se stará babička
 
Kisselová Dana - 3 706,- Kč
příspěvek na zakoupení hení konzoly pro těžce popáleného syna Daniela, lěčeného ve FNKV 
 
Klabouch Martin - 9 804,- Kč

příspěvek na rehabilitační stůl pro postiženou dceru
 
Klatovská nemocnice - 379 996,74,- Kč
příspěvek na vybavení dětského odd. - 3 ks resuscitátorů a 5 ks pulsních oxymetrů a fototerapeutické lampy
 
Kolpingova rodina - 200 000,- Kč
Příspěvek na pokrytí mzdových nákladů včetně odvodů pro azylový dům pro matky s dětmi 
 
Kolpingova rodina Praha 8 - 400 000,- Kč
příspěvek na pokrytí mzdových nákladů ředitelky a dvou lektorek azylového domu
 
Kolpingova rodina Smečno - 50 000,- Kč
příspěvek na projekt zaměřený na děti se spinální svalovou atrofií
 
Krkonošková Renata - 16 000,- Kč
Příspěvek na speciální kočárek pro postiženého syna Martina
 
Kuru Gabriel - 18 650,- Kč
příspěvek na zakoupení zdravotního kočárku pro postiženého syna
 
Kušnírová Šarlota - 102 300,- Kč
příspěvek na školní pomůcky a pedagogického asistenta pro nevidomou studentku
 
Laníková Lucie - 9 690,- Kč
příspěvek na zádovou opěrku pro tělesně postiženou dceru
 
Malá Magdaléna - 10 000,- Kč
příspěvek na bydlení pro matku samoživitelku
 
Marášková Jaroslava - 50 000,- Kč
příspěvek na léčbu pro postiženou dceru
 
Marková Gabriela - 32 883,- Kč
příspěvek na zvukový procesor pro dceru, která je od narození neslyšící dceru
 
Mlynáriková Jana - 3 290,- Kč
příspěvek na tábor pro syna, matka je samoživitelka
 
Můllerová Lucie - 24 700,- Kč
příspěvek na příslušenství ke kochleárnímu implantátu pro sluchově postiženého syna
 
Nadační fond Šťastný usměv - 31 980,- Kč
příspěvek na zakoupení dvou čístičekvzduchu pro FN Brno
 
Navarová Petra - 6 000,- Kč
příspěvek na speciální nafukovací dlahy pro tříletého syna postiženého DMO
 
Nováková Blanka - 10 000,- Kč
příspěvek na volnočasové aktivity pro děti v pěstounské péči
 
Oupěchová Jana - 30 954,- Kč
příspěvek na speciální vozík pro postiženou dceru Janičku
 
Platošová Lenka - 3 100,- Kč
příspěvek na hospitalizaci těžce postižené dcery v nemocnici pro matku samoživitelku
 
Pomoc popáleným dětem v rámci projektu Dětský úsměv - 2 716 441,53,- Kč
příspěvek na přístrojové vybavení dětských popáleninových center v Praze, Brně a Ostravě
   
Pospíšilová Marie - 30 000,- Kč
příspěvek na invalidní vozík pro postiženou dceru
 
Potrošovská Radomíra - 299 492,- Kč
příspěvek na řečový procesor pro sluchově postižeého syna
 
Preslová Petra - 25 031,- Kč
příspěvek na zakoupení rehabilitačního kočárku pro postiženého syna
 
Ráceková Gabriela - 20 000,- Kč

příspěvek na přívěsný vozík k autu pro pěstounskou rodinu
 
Reinerová Petra - 34 000,- Kč
příspěvek na speciální elektrický vozík pro postiženého syna
 
Reiterová Jiřina - 21 400,- Kč
příspěvek na rehabilitační pobyt u moře pro tělesně postiženou dceru Barborku
 
Rigová Irena - 20 000,- Kč
příspěvek na nákup speciálního kočárku s příslušenstvím pro postiženého syna
 
Rohánková Vlasta - 23 765,- Kč
příspěvek na ozdravný pobyt pro vnuka, který utrpěl popáleniny III.stupně
 
Růžičková Martina - 2 000,- Kč
příspěvek na ozdravný pobyt pro autistického syna
 

Dobrý den,
ještě jednou děkuji za Váš dnešní telefonát a dobrou zprávu. Lámala jsem si hlavu, jak uhradím tento pobyt a Vy jste mi s tím pomohli. Za to Vám patří obrovský dík ode mne a mého autistického syna :-) .
S pozdravem a s díky
Martina Růžičková

 
Slepicová Renata - 9 996,- Kč
příspěvek na zakoupení matrací pro čtyři děti v pěstounské péči
 
Sobotková Ludmila - 10 000,- Kč
příspěvek na speciální kočárek pro postiženého syna Martina
 
Sobotková Ludmila - 12 492,- Kč
příspěvek na mechanický vozík pro těžce postiženého syna 
 
Sojková Marie - 15 000,- Kč
příspěvek na zakoupení invalidní sedačky pro postiženou dceru Moniku
 
Solařová Šárka - 2 000,- Kč
příspěvek na lyžařský pobyt pro dceru, matka je samoživitelka a nachází se v tíživé rodinné situaci
   
Speciální ZŠ - 20 000,- Kč
příspěvek na rehabilitační pobyt žáků speciální základní školy
 
Staňková Lenka - 8 100,- Kč
příspěvek na zaplacení stravného pro tří děti - matka samoživitelka ve tíživé finační situaci
 
Strýková Ivana - 5 000,- Kč
příspěvek na zdravotní golfky pro postiženého syna
 
Šimková Kateřina - 50 000,- Kč
příspěvek na mechanický vozík pto těžce postiženého syna
 
Trdlová Petra - 6 320,- Kč
příspěvek na úhradu poplatku za pobyt v nemocnici
 
Tunklová Petra - 20 000,- Kč
příspěvek na chodítko pro postiženého syna DMO
 
Valentová Irena - 1 500,- Kč
příspěvek na zaplacení školy v přírodě pro dceru se specifickými poruchami učení
 
Vassová Zuzana - 10 000,- Kč
příspěvek na zaplacení školného za syna, matka je samoživitelka v tíživé životní situaci
 
Vassová Zuzana - 6 600,- Kč
příspěvek na právní  zastupování - spor o dítě
 
Vávrová Radka - 10 000,- Kč
příspěvek na asistenta pedagoga pro postiženého syna Tomáše
 
Verner Marek - 3 900,- Kč
příspěvek na zaplacení poplatku za pobyt v nemocnici těžce postiženého syna Matěje
   
Vorlíčková Radoslava - 15 000,- Kč
příspěvek na osobní asistenci pro těžce mentálně postiženého syna Jiřího
 
Widenková Jana - 10 000,- Kč
příspěvek na zakoupení speciálního vozíku pro postiženou dceru
 
Zahradníková Petra - 15 000,- Kč
příspěvek na speciální chodítko pro dceru Michaelu s diagnózou DMO
 
Základní škola praktická - 10 000,- Kč
příspěvek na zakoupení schodolezu pro imobilní žáky
 
Zástěrová Lucie - 31 130,- Kč
příspěvek na plohovací zařízení pro pro těžce postiženou dceru