STOP násilí na dětech!

27. 2. 2018
STOP násilí na dětech!

Pomozte přiložit náplast na dětskou duši! Nadace Naše dítě se obrátila na veřejnost a osobnosti ČR, aby svým osobním hlasem podpořili celorepublikovou kampaň Nadace Naše dítě nazvanou Stop násilí na dětech!

Dejme týraní dětí červenou kartu!

"Pomozte svým lidským postojem snížit v České republice počty týraných a zneužívaných dětí! Připojte Vaše stanovisko či Vaše jméno ke kampani proti násilí páchaném na dětech. Společně můžeme prolomit lidskou lhostejnost a změnit nelehké osudy mnoha dětí," vyzvala ředitelka Nadace Naše dítě Ing. Zuzana Baudyšová.

Stop násilí na dětech!

V roce 2005 zaznamenali sociální pracovníci 1983 případů, kdy bylo dítě sexuálně zneužito nebo tělesně a psychicky týráno (oproti roku 2000 o 626 případů). Tři děti prokazatelně na následky týrání zemřely!  Podle policejních zdrojů bylo od roku 2001 až 2004 znásilněno nebo pohlavně zneužito téměř 4300 dětí. V roce 2005 Policie ČR řešila 875 případů pohlavního zneužívání dětí a dalších 9 případů, kdy šlo o komerční formu sexuálního zneužívání nezletilých. (zdroj: statistické údaje MPSV)

Videa k osvětové kampani

Rozhlasové spoty k osvětové kampani

 

Cílem kampaně bylo oslovit každého, kdo se setká s případem týrání nebo pohlavního zneužívání dítěte a přimět ho k využití následujících kontaktů:

158 – Policie ČR

112 – Tísňové volání z mobilního telefonu

800 155 555 – Linka bezpečí, www.linkabezpeci.cz

224 221 137 – Fond ohrožených dětí, www.fod.cz

241 484 149 – Linka důvěry Dětského krizového centra, www.ditekrize.cz

469 623 899 – Krizová linka Dětského krizového centra, www.spondea.cz

386 356 233 – Občanské sdružení Otevřený svět

377 260 221 – Linka dětské pomoci 

Městský či obecní úřad (katalog obecních a městských úřadů v celé ČR naleznete na www.statnisprava.cz)