Pozitivní rodičovství

27. 2. 2018
Pozitivní rodičovství
Vizuál kampaně

O pozitivním rodičovství

Pozitivní rodičovství

- znamená, že rodiče dětem poskytují bezpodmínečnou lásku, bezpečí a podporu, tráví s nimi dostatek času a naslouchají jim. Zároveň stanovují jasné hranice a na špatné chování dítěte reagují vysvětlováním, resp. pokud je to nevyhnutelné, nenásilnou vhodnou formou trestu. Předcházejí tak psychickým či fyzickým trestům, které se snadno mění v týrání
s poškozujícími následky.

- v souladu s Doporučením Výboru ministrů Rady Evropy se pozitivním rodičovstvím rozumí chování rodičů založené na nejlepším zájmu dítěte, které je výchovné, posilující a nenásilné a které poskytuje uznání a vedení včetně stanovení mezí umožňujících plný rozvoj dítěte.

- přínos především spočívá v ochraně dětí před fyzickými i psychickými tresty. Děti, které jsou vychovávány s respektem
a bez násilných prvků jsou kromě jiného více komunikativní, mají méně emočních problémů a lépe přebírají zodpovědnost za své chování.

- nadace kampaní upozorňuje na to, že děti nejsou majetkem svých rodičů, bití není výchovný prostředek. Dospělí by měli respektovat osobnost dětí, jejich lidskou důstojnost a práva. Jen málo rodičů umí se svými dětmi komunikovat, věnovat jim svůj čas, lásku a porozumění. Velmi snadno pak dospělí sáhnou k fyzickým či psychickým trestům.

Alarmující počty týraných dětí v ČR

Nadace Naše dítě kampaní Pozitivní rodičovství reaguje na stále se zvyšující počty fyzicky a psychicky týraných dětí v ČR
a zahájila novou etapu osvětové kampaně zaměřenou na pozitivní přístup rodičů k dětem. Statistiky Ministerstva práce
a sociálních věcí za rok 2008 uvádějí, že v naší zemi bylo v uplynulém roce prokázáno týrání u 1 239 dětí, z toho násilí
v úplné rodině prožila téměř polovina z těchto dětí, 524 chlapců a dívek. V 53 případech byly týrány děti mladší než 1 rok. Jedná se pouze o případy, o kterých se dozvěděly příslušné úřady. Reálné počty týraných dětí se pohybují v desítkách tisíců ročně.

Zákaz fyzických trestů na dětech…?

„Nad tím, zda usilovat o absolutní zákaz fyzických trestů, nebo dovolit jejich přiměřenou formu do měkkých částí těla, prozatím odborníci vedou diskuse. Přesto, že ve většině evropských zemí už absolutní zákaz fyzických trestů platí, jsme si vědomi toho, s jakou nelibostí a nepochopením velká část české veřejnosti na návrhy úplného zákazu fyzických trestů reaguje. Zároveň je třeba říci, že naše země v současnosti patří k těm nejhorším z hlediska počtu týraných či vlastními rodiči usmrcených dětí,"  varuje zakladatelka Nadace Naše dítě Ing. Zuzana Baudyšová.

Semináře Pozitivní rodičovství

Jsou každoročně pořádány pro odbornou i širší veřejnost s cílem poukázat různé aspekty zásad pozitivního rodičovství ve vztahu k aktuálním společenským fenoménům. Každý z vystupujících odborníků z řad psychologie, psychiatrie, soudnictví či sociologie přispívá svým jednotlivým tématem k panelové diskuzi. Poslední seminář v roce 2015 byl zaměřen na komunikaci v rodině.

Díky seminářům Pozitivní rodičovství Nadace Naše dítě vznikla tři unikátní dvojDVD, na kterých jsou zachyceny přednášky uznávaných odborníků a lektorů. Pevně věříme, že informace z přednášek pomohou nejen rodičům k lepší orientaci ve výchově a pozitivním rodičovství. Nechte se inspirovat v otázkách jak zlepšit vztahy rodičů a dětí, jak stanovit hranice
a pravidla ve výchově, jak vhodně volit odměny a tresty a v řadě dalších.

V případě zájmu o dvojDVD zašlete Vaši kontaktní adresu, telefonické spojení a upřesnění, které dvojDVD objednáváte na email: nadace@nasedite.cz.

Cena za je 200 Kč.

DVD dle témat

Pozitivní rodičovství DVD 1. seminář
Pozitivní rodičovství DVD 1. seminář

 

Pozitivní rodičovství DVD 2. seminář
Pozitivní rodičovství DVD 2 seminář

Pozitivní rodičovství DVD 3. a 4. seminář
Pozitivní rodičovství DVD 3. a 4. seminář

DVD Obnova lásky v rodinách
DVD Obnova lásky v rodinách