Dětská samota

27. 2. 2018
Dětská samota
Vizuál ke kampani: Krádež, vandalismus: Už v dětství jsem se snažil krást trochu času rodičům

Nadace Naše dítě připravila v roce 2014 osvětovou kampaň, která se zaměřila na téma dětské samoty, jež může vést k rizikovému chování a dalším závažným problémům.

Vizuály kampaně

Krádež, vandalismus - Už v dětství jsem se snažil Drogy - Už v dětství jsem potřeboval, aby mi rodič Gamblerství, virtuální realita - Už v dětství jsem Alkohol - Už v dětství jsem bývala často na dně. Rizikové sexuální chování - Už v dětství jsem se s         

Příběhy k vizuálům

Nejsi v tom sám

Bez samoty je nemožné žít a v osamění je těžké zůstat sám sebou. Od přívětivé samoty k tíživé prázdnotě osamění vede pár malých krůčků i dlouhá cesta. Nevyhýbá se dětem, dospívajícím, rodičům ani seniorům. A to je důvod, proč o samotě dětí chceme mluvit. Chceme společně s Vámi sdílet zkušenosti a inspirativní příklady těch, kteří dokázali překonat životní neštěstí, osobní prohry a vlastní strach. Poselství, která skrze výpovědi odborné a laické veřejnosti přinášíme, nemusí inspirovat pouze děti. Radost, statečnost, toleranci a respekt k sobě i druhým v nich může nalézt každý z nás, malých i velkých. Odvrácenou tvář samoty ale doprovázejí i příběhy sobectví, zničující závislosti, ponížení a krutého násilí.

Něco ze statistik

Podle statistiky ministerstva sociálních věcí a spravedlnosti bylo za rok 2013 nahlášeno 7527 případů týrání, zneužívání nebo zanedbávání dětí. Největší počet případů se týkal zanedbávání dětí a to v 4663 hlášení. Druhou největší kategorií případů bylo podezření na psychické týrání v počtu 1067. Statistika ukazuje i rozdíl chlapci a dívkami. Zatímco tělesné, psychické týrání a zanedbávání se týká více chlapců, u sexuálního zneužívání, dětské pornografie a dětské prostituce převažují dívky. Největší počet případů oznámila škola, nejčastěji děti pocházely z neúplné rodiny bez otce nebo dokonce z úplné. V devíti případech došlo bohužel k úmrtí dítěte.

Rozhlasový spot

Stáhnout zde

Kam se obrátit

Samota může být tíživá a přes její stín nemusíme vidět řešit. Vždy jsou možnosti, jak s ní bojovat. Existují desítky klubových center, které umožňují dětem a dospívajícím trávit volný čas v jejich prostředí, v případě krizové situace působí v České republice řada krizových center, jež nabízí pomoc prostřednictvím telefonu, emailu, skypu či chatu. Ochranu dětských práv zaštiťuje z institucionálního hlediska Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Na každou bolest lze najít náplast.

Nízkoprahové kluby pro děti a mládež

Nízkoprahové kluby mohou navštívit všichni, kteří nechtějí trávit volný čas touláním se po ulici nebo ve špatné partě. Vstup je bezplatný a každý má možnost v klubu pohybovat se volně a sám si zvolit aktivity. Využít lze sportovní hry, umělecké dílny nebo jen poslech hudby. Kluby mají současně poradenskou a preventivní činnost, umožňují ti popovídat se nebo se svěřit se svými problémy.

Nízkoprahové kluby jsou po celé republice, každý si může najít svůj nejbližší. Jejich seznam s odkazy na webové stránky a kontakty klubů lze stáhnout zde i v levém sloupci stránky.

Webové stránky Streetwork nabízí možnost vyhledat nízkoprahový klub dle jednotlivých krajů.

Seznam nízkoprahových klubů pro děti a mládež (XLSX) (aktualizované k 2014)

Telefonická krizová pomoc

Mohou nastat chvíle, kdy se každý z nás cítí opuštěně a potřeboval by radu. Pomoc nabízejí odborná centra, v nichž sedí odborníci z řad psychologie, školství a sociálních služeb. Cílem center je naslouchat potížím volajících, poskytnout adekvátní informace, vyjádřit podporu, hledat optimální řešení a nabízet nový pohled a radu na problém. Krizové linky jsou určené všem lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci.

V současně době funguje několik center, které telefonickou pomoc, ať už pro rodiče nebo děti, poskytují. Vedle nich existují i organizace zřizující internetové linky, je možné se pro radu obracet i prostřednictvím skypu, sms nebo chat.

Přehled organizací s informacemi o poskytovaných službách lze najít v podstránce rubriky. Seznam, v němž jsou odkazy na webové stránky organizací, kontakty i doba poskytovaných služeb, je rovněž volně ke stažení zde i v levém sloupci.

Seznam telefonických krizových linek (XLSX) (aktualizované k 2014)

Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Sociální pracovníci a kurátoři pro děti a mládež lze najít na obecním úřadě každé obce s rozšířenou působností. Pomoci mohou zmapovat soudobou rodinnou situaci, podílet se na návrhu řešení či doporučit rodině odborná pracoviště, která se danou problematikou zabývají. Na pracovníky se může obrátit dítě, rodina nebo škola. OSPOD se současně zabývá i náhradní péčí a zastupuje zájmy dítě při soudních řízeních u nezletilých dětí.

Orgány sociálně-právní ochrany dětí:

  • obecní úřady obcí s rozšířenou působnosti (městské úřady, ve statutárních městech magistráty a úřady městských obvodů, v Praze úřady pověřených městských částí)
  • obecní úřady
  • krajské úřady (v Praze Magistrát hl. města Prahy)
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

​Pro lidi s duší dítěte:

Bylo devět hodin, tma a noc. Nu, právě medvědí pohoda. O to by nebylo, ale v kovárně jiskřilo ohniště a z doutnajícího uhlí vystupoval dým. To se Kubulovi nelíbí. Vstane, odejde po špičkách ke dveřím a na chviličku zdřímne. Na malou chviličku a již opět vstává a již je opět slyšet jeho štrachající drápky. Stojí u ohně a dívá se na řežavý uhlík, až mu tečou z očí slzičky. Zase usíná a zase se vyjeví; je to s ním dnes nanicovaté. Nakonec si složil hlavu na přední tlapky a dřímá. A jak tak tluče špačky, snadninko, že byste ani neřekli, se otevřou dveře a vejde Barbucha. Už je tady! V Kubulovi hrkne, sotva že může promluvit. „Hromy a lesy,“ povídá; „jdi, strašidlo, na ošklivé medvídě, co kouše ptáčky! Jdi hned pryč!“ Barbucha však vrtí hlavou a povídá: ,,Toto, miláčku, kdepak bych se teď v noci mlátil. Medvíďata už spí a ty bys měl taky spát, ty chlupáči. Udělej mi místo u ohně.“ „A tohle je krásné,“ povídá medvěd;,,snad nechceš s námi noclehovat?“

„Chci s vámi noclehovat, chci s vámi jídat kaši, chci s vámi jídat mlíčko, chci s vámi chodit po světě a už vás neopustím, co živi budete. Jo, panáčku, to nejde, někoho si vymyslit a potom se o něho nestarat.“ Barbucha to řekl o mnoho hůře, ale ať to řekl jak chtěl, vždyť je to strašidlo. Když domluvil, převalil se na Kubikulova prsa, přitáhl si na nohy Kubulu, aby ho hezky hřál, a spal a spal. A všichni spali a spali jako dudkové.

Výňatek z knihy Kubula a Kuba Kubikula, V. Vančura