Bezpečný internet dětem

27. 2. 2018
Bezpečný internet dětem
Plakát s desaterem

Rychlejší internet, nové mobily, odkud lze posílat i fotografie, a další vývoj počítačové techniky nabízejí stále nové možnosti a nové šance. S novými šancemi zároveň přichází i hrozba a nebezpečí. Zejména pro děti.

Nadace Naše dítě jako člen Evropské federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti zahájila v květnu 2005 v rámci chystané podzimní kampaně "STOP NÁSILÍ NA DĚTECH!" celorepublikový projekt nazvaný: Bezpečný internet dětem.

Rychlejší internet, nové mobily, odkud lze posílat i fotografie, a další vývoj počítačové techniky nabízejí stále nové možnosti a nové šance. S novými šancemi zároveň přichází i hrozba a nebezpečí. Zejména pro děti. Praxe potvrzuje, že internetová sít dnes vytváří anonymní prostor pro komerční zneužívání dětí, dětskou pornografii a násilí. Této hrozbě je nutné čelit, a proto v zemích Evropské unie vznikají aktivity na ochranu dětí před nebezpečím, které přináší internet.

Tímto projektem chceme upozornit žáky všech základních škol v celé České republice na možná rizika a nebezpečí spojená s internetovou sítí. Desatero je určeno především 10letým dětem a všem žákům, kterým chybí potřebné informace, rady a zásady pro bezpečnou práci s internetem.

Všem základním školám v ČR Nadace Naše dítě zaslala v květnu 2005 samolepky s desaterem pro všechny desetileté žáky a plakáty s desaterem určené pro školní nástěnky, učebny, případně internetové učebny.

Nadace Naše dítě děkuje učitelům a ředitelům základních škol za podporu projektu, která povede k větší bezpečnosti internetu pro děti a ochraně dětí před patologickými jevy ve společnosti!

Domníváme se, že internetový průmysl musí chránit děti ve stejné míře, v jaké se stará o bezpečí a pohodlí zákazníků, když bojuje se záplavou nevyžádané e-mailové pošty nebo počítačovými viry.

Praxe potvrzuje, že internetová sít dnes vytváří anonymní prostor pro komerční zneužívání dětí, dětskou pornografii a násilí. Této hrozbě je nutné čelit. Domníváme se, že internetový průmysl musí chránit děti ve stejné míře, v jaké se stará o bezpečí a pohodlí zákazníků, když bojuje se záplavou nevyžádané e-mailové pošty nebo počítačovými viry.

Desatero pro školáky

 1. Nezapomeň: opatrný internetový surfař je inteligentní surfař!
 2. Nedávej nikomu adresu ani telefon! Nevíš, kdo se skrývá za obrazovkou!
 3. Neposílej nikomu po internetu svoji fotografii, nesděluj svůj věk!
 4. Udržuj heslo své internetové schránky v tajnosti, nesděluj ho ani kamarádovi!
 5. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární e-maily!
 6. Nedomlouvej si schůzku po internetu, aniž bys o tom řekl alespoň jednomu z rodičů.
 7. Pokud Tě nějaký obrázek nebo e-mail šokuje: okamžitě opusť webovou stránku.
 8. Svěř se dospělému, pokud Tě internet vyděsí nebo přivede do rozpaků!
 9. Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy!
 10. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš!

Listina dětských práv na internetu

 • Mám právo bádat, učit se a užívat si na internetu všechny dobré věci.
 • Mám právo nevyplňovat na internetu žádné formuláře a neodpovídat na otázky.
 • Mám právo uchovávat veškeré informace o sobě v tajnosti.
 • Mám právo se na internetu cítit bezpečně a být v bezpečí.
 • Mám právo ignorovat e-maily a zprávy od lidí, které neznám nebo kterým nevěřím.
 • Mám právo vždy požádat rodiče nebo vychovatele o pomoc.
 • Mám právo necítit se provinile, když se na obrazovce počítače objeví odporné věci.
 • Mám právo nahlásit dospělým každého, kdo se na internetu chová divně.
 • Mám právo, aby mne nikdo neobtěžoval a netrápil.
 • Mám právo, aby mi lidé na internetu prokazovali respekt.

Děkujeme portálu Seznam.cz za podporu projektu Bezpečný internet.