Dračí lodě 2011

V Praze se v sobotu 28. května 2011 uskutečnil další ročník charitativního závodu dračích lodí s názvem Rotary Dragon Boat Charity International 2011.

celý článek

Dračí lodě 2010

Příznivci legendárních dračích lodí se zúčastnili charitativního závodu, který na Vltavě u pražského Střeleckého ostrova pořádal 29. května 2010 Rotary Club Prague International.

celý článek

Letní výzva pro srdcaře 2016

Během prázdninových měsíců měli milovníci běhu možnost účastnit se projektu s názvem Letní výzva pro srdcaře!

celý článek

Letní výzva pro srdcaře 2015

Máte rádi běh a nevíte, jak tuhle lásku předat Vašim dětem? Pojďte to zkusit s Nadací Naše dítě, blogem Jeden měsíc běžce a odborným běžeckým partnerem Running Mall.

celý článek

City Cross Run Prague & Walk Prague 2017

I pro rok 2017 jsme se spojili s ​tímto výborným běžeckým závodem, který se bude konat v neděli, 15. 10. Startuje se na Petříně a v cíli, v Bohnicích, bude mít účastník v nohách 16 km.

celý článek

City Cross Run Czech Republic 2016

Letošní ročník běžeckých závodů City Cross Run byl zajímavější o to, že účastníci závodu mohli při registracích přispívat na koupi vertikalizačního stojanu pro Kubíka.

celý článek

Komu jsme pomohli 2016

Nadace Naše dítě v roce 2016 nadále pomáhá handicapovaným a ohroženým dětem prostřednictvím individuálních žádostí. Pomáháme s finanční úhradou zdravotnických potřeb, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Individuální žádosti pomáhají i dětem ze sociálně slabých rodin a zařízením na ochranu a podporu dětí v těžkých životních situacích.

celý článek

Komu jsme pomohli 2015

Nadace Naše dítě v roce 2015 pokračovala v pomoci handicapovaným a ohroženým dětem prostřednictvím individuálních žádostí. Pomoc je poskytování na základě finanční úhrady zdravotnických potřeb, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Individuální žádosti pomáhají i dětem ze sociálně slabých rodin a zařízením na ochranu a podporu dětí v těžkých životních situacích.

celý článek

Komu jsme pomohli 2014

Nadace Naše dítě v roce 2014 pokračovala v pomoci handicapovaným a ohroženým dětem prostřednictvím individuálních žádostí. Pomoc je poskytování na základě finanční úhrady zdravotnických potřeb, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Individuální žádosti pomáhají i dětem ze sociálně slabých rodin a zařízením na ochranu a podporu dětí v těžkých životních situacích.

celý článek

Komu jsme pomohli 2013

Nadace Naše dítě v roce 2013 pokračovala v pomoci handicapovaným a ohroženým dětem prostřednictvím individuálních žádostí. Pomoc je poskytování na základě finanční úhrady zdravotnických potřeb, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Individuální žádosti pomáhají i dětem ze sociálně slabých rodin a zařízením na ochranu a podporu dětí v těžkých životních situacích.

celý článek

Komu jsme pomohli 2012

Nadace Naše dítě v roce 2012 pokračuje v pomoci handicapovaným a ohroženým dětem prostřednictvím individuálních žádostí. Poskytuje finanční úhrady zdravotnických potřeb, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Dále pomáhá dětem ze sociálně slabých rodin a zařízením na ochranu a podporu dětí v těžkých životních situacích.

celý článek

Dětská práva

Úmluva o právech dítěte ve své preambuli říká, že dítě má právo vyrůstat v rodinném prostředí v atmosféře štěstí, lásky a porozumění. Vytvořit svým dětem takovéto podmínky je těžký úkol a záleží na každém z nás, jak se jej ve svém životě zhostíme. Rodina totiž vždy byla a nadále zůstane základním pilířem společnosti.

celý článek

Myslete na děti

Neberme dětem bezstarostnost! Česká republika patří k zemím s vysokou mírou rozvodovosti. Stejně jako velká část západní Evropy se potýkáme se změnou vnímání hodnoty manželství a rodiny v tradičním pojetí a jsme přímými či nepřímými svědky její proměny.

celý článek

Granty NIF

Nadace Naše dítě vyhlašuje grantové řízení na rozdělení výnosů z finančních prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) na podporu humanitárních projektů a programů v oblasti ochrany dětí pro rok 2015.

celý článek

Nápad pro život

V roce 2010 přišla Nadace Naše dítě s pilotním projektem Nápad pro život, pod kterým se skrývala nová tvořivá soutěž určená žákům základních a středních škol ve Středočeském kraji. Jejím cílem bylo podnítit děti a mládež k přemýšlení o otázkách týkajících se jejich života a k aktivnímu přístupu k problémům v rámci rodiny i jejího širšího okolí.

celý článek

Internet Hotline

První česká Internetová Horká linka 2007–2012

celý článek

Linka vzkaz domů

Linka vzkaz domů 800 111 113 byla určena dětem a mladým lidem na útěku z domova nebo z ústavního zařízení i těm, kteří byli vyhozeni z domova. Děti a mládež se na ni mohli dovolat zdarma ze všech pevných linek, nikoliv však z mobilních telefonů.

celý článek

Rodičovská linka

Rodičovská linka byla určena dospělým, kteří chtěli poradit s výchovou dětí.

celý článek

Malujme srdcem

V rámci projektu Malujme srdcem osobnosti z kultury, sportu, médií a byznysu poprvé malovaly obrazy olejovými barvami na plátno.

celý článek

Práva dětí v soudním řízení

Projekt "Práva dětí v soudním řízení" se zaměřil na dlouhodobý problém českých soudů, sociálních služeb, policejních vyšetřovatelů a dalších oblastí právních procesů, kde se dítě nedobrovolně dostává do kontaktu s autoritami, ať už jsou to sociální pracovníci, policejní vyšetřovatelé, soudní výslechy nebo další.

celý článek