Stop zneužívání Linky bezpečí

Linka bezpečí 800 155 555 zaznamenává stejně jako ostatní bezplatné linky tísňového volání značný počet zneužívajících telefonátů. Jedná se o opakovaná a bezdůvodná volání, která Linku blokují a zabraňují tomu, aby se na ni dovolaly děti, které pomoc od Linky bezpečí skutečně potřebují. Moderní služby poskytované Českým Telecomem umožňují určit telefonní stanice, ze kterých byla volání uskutečněna. Telefonní čísla, z nichž je Linka bezpečí zneužívána, byla od 1. 3. 2004 pro volání na Linku bezpečí zablokována. Identita volajících zůstává i nadále v anonymitě.

Praha, 13. července 2004

Uvítali bychom spolupráci rodičů a učitelů, aby svým dětem a žákům vysvětlili, že zneužíváním Linky bezpečí mohou ublížit jiným dětem, které v danou chvíli pomoc Linky bezpečí moc potřebují,“ říká Ing. Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě.

Celostátní Linka bezpečí je v provozu letos již desátým rokem. Jde o hlavní projekt Nadace Naše dítě, která jej z velké části také financuje. Denně zaznamenává kolem 2000 dětských volání. Generálním partnerem projektu Linka bezpečí Nadace Naše dítě je ČESKÝ TELECOM.

Kromě Linky bezpečí financuje Nadace Naše dítě také Rodičovskou linku 283 852 222, která pomáhá rodičům ve výchovných otázkách dětí, a Linku vzkaz domů 800 111 113, jež je určená dětem nacházejícím se na útěku z domova či z ústavního zařízení.