Komu jsme pomohli 2018

Komu jsme pomohli 2018

Nadace Naše dítě pomáhá handicapovaným a ohroženým dětem prostřednictvím individuálních žádostí. Pomáháme s finanční úhradou zdravotnických potřeb a rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Individuální žádosti pomáhají také dětem ze sociálně slabých rodin a zařízením na ochranu a podporu dětí v těžkých životních situacích.

Alvalída - 250 000,00 Kč

rekonstrukce sociálního zařízení v denním stacionáři Alvalída

Centrum sanace rodin - 15 000,00 Kč

sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi v soc. vyloučených lokalitách

Dolanská Lenka - 17 000,00 Kč

speciální tříkolka pro dceru postiženou DMO

Fórum pro prožitkové vzdělávání​ - 39 000,00 Kč

edukativní představení projektu "JSI NULA…!" na téma kyberšikany

Hašle - 100 000,00 Kč

nákup zdravotních a kompenzačních pomůcek a na rehabilitační pobyty

Hejcmanová Monika - 29 956,00 Kč

školné ve specializovaném vzdělávacím zařízení pro syna s autismem a zdravotní postel

Hudáčková Eva - 15 000,00 Kč

speciální terapie pro 10 letou dceru

Chvojková Tereza - 5 150,00 Kč

doplatek invalidního vozíku pro 13 letou postiženou dceru

Kalová Jitka - 10 000,00 Kč

doplatek invalidního vozíku pro 9 letou postiženou vnučku

Kamicová Zuzana - 6 870,00 Kč

mechanický vozík pro 8letého syna Vojtíška

Kirschnerová Věra - 49 028,00 Kč

intenzivní terapie Kosmík pro 10letého vnuka

Knappová Hana - 25 000,00 Kč

rehabilitační pobyt na klinike Axon, pro 2 letou dceru Terezku

Kořínková Lucie - 18 000,00 Kč

speciální kočárek pro 2 letého syna postižýeného DMO

Krkonošková Renata - 59 880,00 Kč

rehabilitace pro postiženého syna DMO

Křížová Michaela - 1 260,00 Kč

osobní asistent pro 6letého postiženého syna

Kubschová Miroslava - 10 000,00 Kč

rehabilitace Klim Therapy pro 8letou postiženou dceru

Nováková Pavlína - 4 418,00

terapeutické polohovací zařízení pro 9 letou postiženou dceru

Oblastní charita Klatovy - 10 000,00 Kč

sušička prádla pro azylový dům pro matky s dětmi

Pátková Naděžda - 134 100,00 Kč

elektrický pohon pro 13 letého postiženého syna

Pejcalová Ladislava - 18 250,00 Kč

sluchadla pro 7 letou sluchově postiženou dceru

Rodinné centrum Kroměříž - 300 000,00 Kč

zajištění nepřetržitého provozu Rodinného centra

Skůrová Miroslava - 113 279,00 Kč

cévní fyzikoterapie Bemer pro 7letého postiženého syna

Směšná Eva - 100 000,00 Kč

speciálně upravený automobil pro 9 letého těžce postiženého syna

Steinhauserová Jana - 20 000,00 Kč

sluchadla pro 12 letou sluchově postiženou dceru

Středulová Slávka - 10 000,00 Kč

rehabilitace pro 9letého postiženého syna

Štamberg Jiří - 16 993,00 Kč

speciální lehátko pro těžce postiženou 9 letou dceru

Vinzensová Veronika - 36 900,00 Kč

rehabilitační program pro 3 letou těžce postiženou dcera

Žárská Žaneta - 1 721,00 Kč

zdravotnický kočárek pro 3 letou těžce postiženou dceru

ZO ČSOP Veronica - 144 000,00 Kč

odlehčovací psychorehabilitační pobyt dětem s onemocněním svalové atrofie