Komu jsme pomohli 2018

Komu jsme pomohli 2018

Nadace Naše dítě pomáhá handicapovaným a ohroženým dětem prostřednictvím individuálních žádostí. Pomáháme s finanční úhradou zdravotnických potřeb a rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Individuální žádosti pomáhají také dětem ze sociálně slabých rodin a zařízením na ochranu a podporu dětí v těžkých životních situacích.

Alvalída - 250 000,00 Kč

rekonstrukce sociálního zařízení v denním stacionáři Alvalída

Biskupová Věra - 55 000,00 Kč

speciální operace "Ulzibat" pro 4 letou dceru postiženou DMO

Buksová Jitka - 2 900,00 Kč

naslouchátka pro dcerku s oboustrannou hluchotou

Centrum handicapovaných lyžařů - 50 000,00 Kč

příspěvek na výukové kurzy pro handicapované děti

Centrum sanace rodin - 15 000,00 Kč

sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi v soc. vyloučených lokalitách

Dědková Zuzana - 25 000,00 Kč

speciální operace Ulzibath synka postiženého DMO 

Děti a čas - 50 000,00 Kč

příspěvek na provoz organizace

Dětské krizové centrum - 40 000,00 Kč

příspěvek na projekty organizace

Dolanská Lenka - 17 000,00 Kč

speciální tříkolka pro dceru postiženou DMO

Dolejšová Lucie - 60 000,00 Kč

speciální rehabilitace pro 3 letého syna postiženého DMO 

Fedrová Eva - 3 000,00 Kč

brýle pro postiženou dcerku

Fórum pro prožitkové vzdělávání​ - 39 000,00 Kč

edukativní představení projektu "JSI NULA…!" na téma kyberšikany

Gyemidova Natalija - 20 000,00 Kč

rehabilitace Reha Klim pro syna

Hašle - 100 000,00 Kč

nákup zdravotních a kompenzačních pomůcek a na rehabilitační pobyty

Hejcmanová Monika - 29 956,00 Kč

školné ve specializovaném vzdělávacím zařízení pro syna s autismem a zdravotní postel

Hudáčková Eva - 15 000,00 Kč

speciální terapie pro 10 letou dceru

Chvojková Tereza - 5 150,00 Kč

doplatek invalidního vozíku pro 13 letou postiženou dceru

Jaroš Adam - 3 750,00 Kč

hiporehabilitace pro 6 letého postiženého syna

Kalová Jitka - 10 000,00 Kč

doplatek invalidního vozíku pro 9 letou postiženou vnučku

Kamicová Zuzana - 6 870,00 Kč

mechanický vozík pro 8letého syna Vojtíška

Kirschnerová Věra - 49 028,00 Kč

intenzivní terapie Kosmík pro 10letého vnuka

Knappová Hana - 25 000,00 Kč

rehabilitační pobyt na klinike Axon, pro 2letou dceru Terezku

Kořínková Lucie - 18 000,00 Kč

speciální kočárek pro 2letého syna s DMO

Krkonošková Renata - 59 880,00 Kč

rehabilitace pro syna s DMO

Křížová Michaela - 1 260,00 Kč

osobní asistent pro 6letého postiženého syna

Kubschová Miroslava - 10 000,00 Kč

rehabilitace Klim Therapy pro 8letou postiženou dceru

Lavičková Jana - 25 000,00 Kč

rehabilitace Therasuit pro dceru postiženou DMO 

Leksová Linda - 30 000,00 Kč

speciální operace Ulzibath, pro 4 letou dcerku s DMO 

Maschke Milan - 50 000,00 Kč

mechanický vozík pro 5 letého syna postiženého DMO 

Nadace Truck Help - 30 000,00 Kč

Finanční podpora pro rodiny, kde zahynul jeden z rodičů ne vlastní vinou při výkonu povolání

Nováková Pavlína - 4 418,00

terapeutické polohovací zařízení pro 9 letou postiženou dceru

Oblastní charita Klatovy - 10 000,00 Kč

sušička prádla pro azylový dům pro matky s dětmi

Oppitzová Iveta - 18 000,00 Kč

sluchadlo pro sluchově postiženého syna

Pátková Naděžda - 134 100,00 Kč

elektrický pohon k vozíčku pro postiženého syna

Pejcalová Ladislava - 18 250,00 Kč

sluchadla pro 7 letou sluchově postiženou dceru

Potrošovská Radomíra - 29 676,00 Kč

řečový procesor + příslušenství pro 15 letého sluchově postiženého syna

Reiterová Jiřina - 200 000,00 Kč

příspěvek na speciální automobil pro těžce postiženou dceru

Rodinné centrum Kroměříž - 300 000,00 Kč

zajištění nepřetržitého provozu Rodinného centra

Skůrová Miroslava - 113 279,00 Kč

cévní fyzikoterapie Bemer pro 7letého postiženého syna

Sliwaková Anna - 60 000,00 Kč

speciální lázeňský pobyt - rehabilitace pro syna postiženého DMO

Slunce v dlani o.p.s. - 150 000,00 Kč

příspěvek na provoz organizace

Směšná Eva - 235 336,00 Kč

speciálně upravený automobil pro těžce postiženého syna

Součková Kateřina - 20 000,00 Kč

neurorehabilitace pro dceru postiženou DMO

Spolek Calipso - 50 000,00 Kč

příspěvek na provoz organizace

Spolek Mimo domov - 260 000,00 Kč

příspěvek na projekt Out of Home

Spolek Sancta Cecilia - 50 000,00 Kč

příspěvek na provoz organizace

Steinhauserová Jana - 20 000,00 Kč

sluchadla pro 12 letou sluchově postiženou dceru

Středulová Slávka - 10 000,00 Kč

rehabilitace pro 9letého postiženého syna

Štamberg Jiří - 16 993,00 Kč

speciální lehátko pro těžce postiženou 9 letou dceru

Vinzensová Veronika - 36 900,00 Kč

rehabilitační program pro 3 letou těžce postiženou dcera

ZO ČSOP Veronica - 144 000,00 Kč

odlehčovací psychorehabilitační pobyt dětem s onemocněním svalové atrofie

Žárská Žaneta - 1 721,00 Kč

zdravotnický kočárek pro 3 letou těžce postiženou dceru

Žijeme sportem, o.s. - 60 000,00 Kč

příspěvek na účast handicapovaných dětí a dětí z DD na sportovní akci