Internet Hotline Nadace Naše dítě – bezpečný internet pro děti

Děti si zaslouží, aby dospělí chránili jejich bezpečí i ve spleti lákavého internetu, plného informací různého typu a původu. V České republice mají rodiče i všichni běžní uživatelé internetu od začátku roku 2007 možnost upozornit na nebezpečný obsah internetu a ochránit tak děti před řadou nebezpečí včetně dětské pornografie a dětské prostituce.

Praha, 8. prosince 2008

K těmto účelům funguje Internet Hotline na adrese www.internethotline.cz. Jedná se o internetovou linku, na které je možné upozornit na nevhodný obsah internetu. Internet Hotline je svého druhu v České republice vůbec první linkou s tímto zaměřením.

 

Internet Holtine Nadace Naše dítě ve spolupráci s veřejností, Policií ČR a provozovateli internetových služeb čelí šíření dětské pornografie a rozšiřování dalšího nelegálního obsahu internetem.

 

Bezpečí a bezpečnost na internetu nejsou záležitostí jen úzkého okruhu lidí. Týká se každého, kdo usedá k počítači, bez rozdílu věku, pohlaví či znalostí. Smutnou pravdou zůstává, že nejzranitelnější jsou právě děti – nechybí jim odvaha hledat nové věci a znalosti, ale chybí jim životní zkušenost. Proto potřebují pomoc a oporu dospělých.

 

Nadace Naše dítě zahájila 1. ledna 2007 v rámci kombinovaného projektu CZESICON zkušební provoz linky Internet Hotline. Tento zkušební provoz dnem 9. října 2007 přešel v trvalý a je podporován grantem z fondů Evropské komise do konce prosince 2008.

 

Internet Hotline Nadace Naše dítě vznikla s podporou:

 

  • grantu Evropské komise
  • partnerů
  • sponzorů

 

Nadace Naše dítě Internet Hotline rovněž provozuje.

25. října 2007 se Nadace Naše dítě se svou první českou Internet Hotline stala členem mezinárodní asociace INHOPE. Připojila se tak k celosvětovému boji proti kriminalitě páchané na internetu a proti dětské pornografii. Členství bylo odhlasováno v návaznosti na návštěvu zástupců INHOPE na pracovišti české Internet Hotline v září 2007, prezentaci aktivit této horké linky na zasedání této organizace a po řádném splnění všech dalších podmínek nutných pro přijetí.

 

Poslání, úkoly a dosavadní výsledky první české INTERNET HOTLINE Nadace Naše dítě:

Získávat od široké veřejnosti informace o tom, na jakých webových adresách jsou aktivní odkazy na dětskou pornografii, nabídku dětské prostituce, sdružování pedofilních zájmů a další internetovou kriminalitu (extremismus, nelegální obchodování, nabídka drog a zakázaných látek, internetové podvody…).

Informace a podněty bude Internet Hotline předávat Policii ČR a získávat od ní zpětné vazby.

Ve spolupráci s provozovateli internetových služeb bude Internet Hotline usilovat o to, aby aktivní nelegální adresy byly po zdokumentování Policií ČR z internetu vymazány.

Informace o internetové kriminalitě bude Internet Hotline předávat do sítě Inhope, která sdružuje další Horké linky v Evropě, Kanadě a USA (http://inhope.org/en/index.htm)

Internet Hotline Nadace Naše dítě bude v ČR ve spolupráci s partnery šířit povědomí o problematice Bezpečného internetu, usilovat o legislativní změny a možnost postihovat držitele dětské pornografie včetně stahování takových materiálů z internetu do počítače.

Výsledky v termínu od 1. 4. 2007 do 31. 12. 2008

(Od 1.4. do 9.10. 2007 probíhal zkušební provoz Internet Hotline bez širší informovanosti veřejnosti).

 

Ve výše uvedeném časovém rozmezí obdržela Internet Hotline prostřednictvím adresy oznamte@internethotline.cz a formuláře na webových stránkách www.internethotline.cz celkem 207 oznámení, podnětů, které se týkaly nebezpečného obsahu na internetu.

 

Z těchto podnětů občanů bylo 129 případů předáno Policii ČR.

 

Internet Hotline obdržela oznámení také ze zahraničí. Ve výše uvedeném období se jednalo o 9 případů.

 

Témata nelegálního obsahu internetu, kterými se zabývá Internet Hotline:

dětská pornografie, nelegální sexuální praktiky – zoofilie (dle § 205 trestního zákona), nabídka dětské prostituce (§ 217, sdružování pedofilních zájmů)

extremismus (dle § 198 a §198a trestního zákona)

nelegálního obchodování, nabídka drog a zakázaných látek (dle § 187, 188a trestního zákona)

internetové podvody

Informace o nelegálním obsahu na internetu mohou lidé zasílat prostřednictvím kontaktního formuláře, který je k dispozici na www.internethotline.cz.

 

Nebezpečný obsah internetu z pohledu odborníků

Mgr. Rita Gabrielová, tisková mluvčí Seznam.cz

„Nelegální obsah na internetu je bohužel realitou, které, jakožto provozovatelé největšího českého vyhledávače, musíme čelit. Jde především o komunitní službu Lide.cz, kde se uživatelé setkávají, chatují, seznamují se. Právě tady nás administrátoři upozorňují na nejrůznější odkazy, které pak okamžitě blokujeme. Pokud máme podezření na spáchání trestného činu, kontaktujeme Policii okamžitě, jinak jí naše poznatky reportujeme jednou měsíčně.“

Ing. Tomáš Přibyl, specialista Internet Hotline Nadace Naše dítě

„Nedávný průzkum ve Spojených státech poněkud překvapivě ukázal, že děti a mládež berou informační bezpečnost vážněji než dospělí. Např. bylo zjištěno, že jen polovina dospělých má na svých počítačích instalovaný osobní firewall, kdežto mezi mládeží je to 77 procent. Na první pohled je tedy situace taková, že by se dospělí měli učit od dětí. To je ale zjednodušený pohled, protože nejde jen o instalaci nějakých bezpečnostních programů – ale o celkový nadhled, odstup, životní zkušenost, schopnost správně hodnotit situace, cit pro detaily, ekonomická nezávislost… A to jsou věci, které dětem chybí, a proto jsou tak zranitelné.“

Ing. Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě, se obrací na veřejnost s následující výzvou:

„Pokud se na internetu, webových stránkách nebo na chatu setkáte s něčím, co je nelegální, neignorujte to! Oznamte to ještě dnes první české Internet Hotline. Věřím, že internetová horká linka Nadace Naše dítě pomůže významně snížit výskyt dětské pornografie a dětské prostituce v České republice.“

 

O Nadaci Naše dítě

Nadace Naše dítě byla založena 1. října 1993 jako nezisková organizace s posláním pomáhat dětem, které se ocitly v krizi a obtížných životních situacích. Posláním a cílem nadace je pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem.

Zakladatelkou a ředitelkou nadace je Ing. Zuzana Baudyšová. Nadace se snaží pomáhat dětem z problémových rodin, dětských domovů, z diagnostických, výchovných a kojeneckých ústavů. Dětem ohroženým, zneužívaným a týraným, mentálně a fyzicky handicapovaným. Nadace Naše dítě pomáhá formou přímé finanční podpory, osvětovou činností, prosazováním legislativních změn.

 

O INHOPE

INHOPE (www.inhope.org), mezinárodní asociace internetových horkých linek (Internet Hotlines), byla založena v roce 1999 a sídlí v irském Dublinu. Zastupuje a soustřeďuje celosvětovou síť těchto linek, které mají za úkol bojovat proti kriminalitě páchané na internetu. Snaží se chránit děti před pornografií šířenou prostřednictvím internetových stránek a bojuje proti dalším nezákonným aktivitám, ke kterým na internetu dochází. V těchto aktivitách hraje klíčovou roli, neboť problém bezpečného internetu nezná hranic. Posláním INHOPE je podpora Internet Hotlines po celém světě, jejich spolupráce a snaha o dosažení toho, aby internet byl bezpečným místem. Národní horké linky nabízí veřejnosti jednoduchý způsob, jak oznámit podezřelý, nelegální obsah, který byl nalezen na internetu. Síť těchto linek obdržela jen v posledních 27 měsících od veřejnosti 900.000 oznámení o nelegálním obsahu na internetu. V současné době INHOPE sdružuje 30 národních horkých linek ve 27 zemích celého světa.

 

Partneři:

Partnery kombinovaného projektu CZESICON Safer Internet plus/Internet Hotline a Internet Helpline, jsou:

nestátní organizace Nadace Naše dítě (www.nasedite.cz),

nestátní organizace Sdružení linka bezpečí (www.linkabezpeci.cz),

společnost S602 a.s. (www.software602.cz) a

společnost CZI s.r.o. (www.czi.cz), jež je zároveň koordinátorem projektu CZESICON.