10 let Linky bezpečí

V roce 1993 založila Ing. Zuzana Baudyšová Nadaci Naše dítě s cílem pomoci ohroženým dětem. V souvislosti s touto institucí se vynořila otázka, jaký projekt by byl z hlediska pomoci dětem nejúčinnější. Proto se obrátila s žádostí o radu na naše přední odborníky, mezi jinými i na prof. MUDr. Jiřího Dunovského, který se léta zabývá problematikou týraných a zneužívaných dětí. „Když za mnou v roce 1993 přišla paní Zuzana Baudyšová s nápadem, že je třeba učinit něcopro týrané a zneužívané děti, zcela logicky se mi jako možná inspirace vybavila britská ChildLine. Tak byl učiněn první krok k tomu, aby i v České republice vznikla obdobná celorepubliková linka snepřetržitým provozem, na kterou se mohou obracet děti se svými problémy.“

Praha, 5. ledna 2004

Vzhledem k tomu, že podle zákona o nadacích a nadačních fondech nemůže Nadace Naše dítě projekt realizovat, iniciovala v roce 1994 ředitelka nadace Zuzana Baudyšová, společně s paní Jarmilou Knight a pediatrem MUDr. Davidem Marxem založení občanského Sdružení Linka bezpečí. Sdružení postupně začalo provozovat nejen Linku bezpečí, ale i Rodičovskou linku a Linku vzkaz domů. Na všech jmenovaných projektech sdružení se hlavním finančním podílem účastní Nadace Naše dítě.

 Celostátní Linka bezpečí zahájila svou činnost 1. září 1994 na šesti sériově propojených terminálech. V průběhu roku 1996 proběhla v prostorách sídla Nadace Naše dítě a Linky bezpečí rozsáhlá rekonstrukce. V té době přišla velkorysá nabídka SPT Telecom, a.s. na zavedení bezplatného systému volání pro děti z celé ČR počínaje lednem 1997. Počet terminálů poté stoupl z šesti na deset a navíc přibyly tři tzv. switchboardy (miniústředny).

  1. září 2004 oslaví Linka bezpečí 10 let své nepřetržité činnosti. Za tu dobu se z Linky bezpečí stala silná fungující nestátní instituce, která do konce srpna 2004 přijala téměř šest miliónůtelefonních kontaktů dětí z celé ČR.

„Za 10 let své existence se stala Linka bezpečí významnou oporou dětem, které potřebují pomoc, radu či informaci. Linka bezpečí se po boku Nadace Naše dítě, která jí poskytovala po celou dobu finančně-administrativní zázemí, získala status uznávané instituce nejen v rámci České republiky, ale i v mezinárodních kruzích,“ dodává Ing. Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě apředsedkyně představenstva Sdružení Linka bezpečí.

 Linka hraje i důležitou roli školicího pracoviště pro stovky většinou mladých lidí, kteří chtějí naslouchat dětem a zároveň sbírat cenné zkušenosti. Pracovníci Linky bezpečí spolu s Nadací Naše dítě upozorňují na problémy dětí a zároveň spolupracují se všemi, kteří odmítají, aby dětem bylo ubližováno.

Odborný tým pracovníků Sdružení Linka bezpečí se angažuje rovněž vevýzkumné činnosti. Jako poslední připomínáme unikátní výzkum nazvaný „Retrospektivní studie fyzického a psychickéhotýrání v dětství u dospělé populace ČR“. Studie přinesla první relevantní výsledky z oblasti fyzického apsychického týrání dětí v české společnosti.

 U příležitosti 10. výročí Linky bezpečí se připravuje 15. 9. 2004slavnostní večer jako forma poděkování všem, kteří ji po celou dobu podporují. V programu večera vystoupí bez nároku na honorář např. patron Linky bezpečí Daniel Hůlka, zpěvačka Sisa Sklovská a děti z dětského domova Domino. Nadace Naše dítě usoudila, že její hlavní projekt Linka bezpečí funguje v současné době již natolik suverénně, aby mohl vykročit na svoji samostatnější cestu s tím, že Nadace samozřejmě zůstane nablízku (ostatně obě instituce i nadále sídlí pod jednou střechou). Nadace Naše dítě, která  po celých 10 let podporovala většinou svých prostředků projekt Linky bezpečí, se chystá na podzim odstartovat další kvalitní projekty na pomoc dětem.

Oceňujeme pomoc celé řady novinářů, kteří dlouhodobě pečlivě sledují problematiku sociálně patologických jevů v ČR a současně i činnost a výsledky celostátní Linky bezpečí.

Velmi si vážíme partnerství Českého Telecomu, který již 10 let umožňuje dětem z celé ČR

bezplatné volání na Linku bezpečí. Děkujeme!