Osvojení dítěte cizí osobou

Osvojení dítěte cizí osobou

Občanský zákoník rozlišuje následující možnosti péče cizí osoby o dítě.

 

  1. a) Svěření dítěte do péče jiné osoby

-       Svěřit lze dítě pouze do péče osoby, která má bydliště na území ČR;

-       Rodiče platí výživné, jestli jim hrazení výživného nelze uložit, tato varianta není možná;

  1. b) Pěstounství

-       Pěstoun musí krom jiných předpokladů mít rovněž bydliště na území ČR;

-       V pěstounské péči může být dítě i na přechodnou dobu;

-       Rodič může požadovat dítě zpět;

-       Rodič má právo na styk s dítětem;

-       Rodičovi bude uloženo hradit výživné;

  1. c) Osvojení

-       Osvojit lze dítě i do ciziny. K tomu je zapotřebí souhlas Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí s osvojením.

-       Krom jiných náležitostí je zde stanovena podmínka, že mezi osvojencem a osvojitelem musí být nejméně 16 let