Archiv tiskových zpráv

25. květen: Nadace Naše dítě připomíná Mezinárodní den pohřešovaných dětí

Symbolem Mezinárodního dne pohřešovaných dětí je kvítek pomněnky. Vyjadřuje podporu ztraceným, uneseným dětem a jejich rodinám, kteří věří a doufají ve šťastné shledání.

celý článek

25. května - Mezinárodní den pohřešovaných dětí

Únosy dětí vlastními rodiči nebo třetí osobou, útěky dívek a chlapců z domovů a výchovných zařízení, ztracené malé děti, které samy neumí najít cestu domů… Těchto a podobných případů řešila Policie ČR v roce 2008 více než 9 200! Smutný fenomén pohřešovaných dětí připomíná 25. květen, symbolem je kvítek modré pomněnky, který říká „nezapomeň na mě“…

celý článek

Linka Internet Hotline připomněla mezinárodní DEN BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU

Nadace Naše dítě u příležitosti mezinárodního Dne bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day), který letos připadá na 9. února, upozornila na nutnost lepší informovanosti dětí o vhodném chování na internetu. Je nezbytné, aby děti byly uchráněny před podvodníky a psychicky labilními osobami, které se snaží jejich důvěru prostřednictvím internetu zneužít.

celý článek

Nadace Naše dítě oslavila 17. výročí a předala mimořádnou cenu Zlaté srdce 2010

V pražském Divadle Semafor oslavila Nadace Naše dítě již 17 let své činnosti v oblasti ochrany dětí. Za tuto dobu pod vedením zakladatelky a ředitelky Zuzany Baudyšové přerozdělila přes 220 milionů Kč ve prospěch dětí v těžkých životních situacích.

celý článek

Linka vzkaz domů pomohla již více než pěti stům dětí

Celostátní Linka vzkaz domů je celostátní telefonní linka, která svůj provoz zahájila 1. září 2003 na telefonním čísle 800 111 113. Slouží především dětem a mladým lidem, které situace v rodině, ve škole nebo v ústavním zařízení donutí k útěku. Dovolat se na ni mohou od 8,00 do 22,00 zdarma ze všech pevných linek, nikoliv však z mobilních telefonů. Za první čtyři měsíce svého provozu, tedy od 1. září do 31. prosince 2003, přijala Linka vzkaz domů celkem 9551 volání. 5,5 % z nich (528 volání) představovaly případy, kdy se na Linku obrátily děti s konkrétním naléhavým problémem, který potřebovaly řešit.

celý článek

STOP násilí na dětech: Osvětová výstava Nadace Naše dítě

Nadace Naše dítě zve na osvětovou výstavu STOP násilí na dětech pořádanou ve dnech 25. května až 15. června 2010 v OC Europark Štěrboholy v Praze.

celý článek

V České republice bylo v roce 2009 sexuálně zneužito či týráno více než 4 000 dětí!

Logo Nadace Naše dítěNadace Naše dítě upozorňuje na vysoké počty týraných a sexuálně zneužívaných či zanedbávaných dětí. Z aktuálních statistik Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2009 vyplynulo, že až o 95 případů narostl počet sexuálně zneužitých dětí, které jsou často nuceny k prostituci a pořizování dětské pornografie.

celý článek

POZITIVNÍ RODIČOVSTVÍ - nová etapa kampaně STOP násilí na dětech

Nadace Naše dítě reaguje na stále se zvyšující počty fyzicky a psychicky týraných dětí v ČR a zahájila novou etapu osvětové kampaně zaměřenou na pozitivní přístup rodičů k dětem. Statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2008 uvádějí, že v naší zemi bylo v uplynulém roce prokázáno týrání u 1 239 dětí, z toho násilí v úplné rodině prožila téměř polovina z těchto dětí, 524 chlapců a dívek. V 53 případech byly týrány děti mladší než 1 rok. Jedná se pouze o případy, o kterých se dozvěděly příslušné úřady. Reálné počty týraných dětí se pohybují v desítkách tisíců ročně.

celý článek

Rozsviťte s námi Vánoce v dětských domovech

O vánoční atmosféru a radost z obdarování se podělte s dětmi z dětských domovů. Společně s Nadací Naše dítě můžete i letos splnit přání opuštěných dětí prostřednictvím projektu Dopisy Ježíškovi. Tajná přání letos napsalo více než 540 dětí z patnácti dětských domovů z celé České republiky. Na dárky a splnění svých přání čekají děvčata a chlapci z Humpolce, Nymburka, Jablonce nad Nisou, Tachova, Prahy a mnoha dalších měst.

celý článek

20. výročí Úmluvy o právech dítěte

20. listopadu 2009 uplyne 20 let od vzniku Úmluvy o právech dítěte. Valným shromážděním OSN byla Úmluva jednomyslně přijata 20. listopadu 1989. Pro Českou republiku je závazná od 1. ledna 1993. Zároveň na 19. listopad připadá Světový den prevence týrání a zneužívání dětí, který byl vyhlášen Nadací ženského světového summitu a mezinárodní koalicí 150 nevládních organizací z 60 zemí světa. V ČR si jej připomínáme od roku 2001 a má za cíl upozornit na tuto problematiku a hledat možné cesty prevence a ochrany týraných a zneužívaných dětí po celém světě.

celý článek

16. výročí Nadace Naše dítě 2008 / 2009

Nadace Naše dítě od října roku 1993 pomáhá týraným, zneužívaným, handicapovaným a opuštěným dětem. Pod vedením ředitelky ing. Zuzany Baudyšové poskytuje poradenskou, právní pomoc a věnuje se přerozdělování finančních prostředků sponzorů dětem a rodinám v krizových životních situacích. Za prvních patnáct let takto nadace přerozdělila přes 200 milionů korun.

 

celý článek

Případů sexuálního zneužívání a týrání dětí přibylo

Téměř 2 tisíce případů týrání a sexuálního zneužívání dívek a chlapců mladších 18 let evidují české úřady za rok 2008. Jedná se o 94 trýzněných dětí více než v roce 2007. Statistické údaje jsou jen vrcholem ledovce a utajených případů jsou až desetitisíce! Nejčastěji jsou oběťmi dívky a chlapci ve věku od 6 do 15 let. V 53 případech bylo fyzické a psychické týrání spácháno na dětech mladších než 1 rok. 739 dětí bylo v ČR sexuálně zneužito. Často jsou nezletilí nuceni také k dětské prostituci a pornografii. Ve 21 případech byly zneužity děti mladší 3 let.

celý článek

Evropské projekty Missing Children Europe v ČR

Pomohou Evropské projekty chránit děti také v České republice?

/Praha 2. dubna 2009/ Zástupci Evropské federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti se sídlem v Bruselu (Missing Children Europe) se v Praze sešli s ministrem vnitra Ivanem Langerem. Společnou schůzku iniciovala Nadace Naše dítě. Ředitelka nadace Zuzana Baudyšová je členkou představenstva této významné bruselské organizace Missing Children Europe.

celý článek

Nadace udělila Zlaté srdce 2009 významným ochráncům dětí

 

V rámci osvětové kampaně STOP násilí na dětech uděluje Nadace Naše dítě od roku 2005 ocenění pro významné ochránce dětí za mimořádné činy ve prospěch ochrany práv, zdraví a životů našich nejmenších. U příležitosti 16. výročí své činnosti předala nadace v pondělí večer v pražském divadle Minor ceny Zlaté srdce dalším třem osobnostem. Slavnostním večerem provázel moderátor Aleš Cibulka a oceněným zazpívala patronka nadace Helena Vondráčková. Tančily a zazpívaly také talentované děti z Dětského domova v Horním Slavkově.

celý článek

Naučte své dítě býti opatrným uživatelem internetu

10. únor 2009 mezinárodní Den bezpečnějšího internetu, Safer Internet Day

Za bezpečnější internet pro děti již od roku 2007 bojuje první česká Internet Hotline provozovaná neziskovou organizací Nadace Naše dítě. Internet Hotline je členem mezinárodní asociace INHOPE (www.inhope.org), sdružující horké linky se zaměřením na bezpečný internet.

celý článek

Linka Internet Hotline Nadace Naše dítě žádá uzákonění trestnosti groomingu a blokaci internetových stránek s dětskou pornografií

Nadace Naše dítě se jakožto provozovatel první české internetové horké linky Internet Hotline obrací na poskytovatele internetových služeb v ČR s žádostí o blokování přístupu uživatelů internetu ke stránkám, které prokazatelně obsahují dětskou pornografii. Pokládá za zásadní, aby poskytovatelé internetových služeb vyvinuli maximální úsilí ke snížení dostupnosti dětské pornografie na internetu.

celý článek

Zúčastněte se semináře Pozitivní rodičovství Nadace Naše dítě dne 21. 1. 2010

Nadace Naše dítě pořádá u příležitosti nové osvětové kampaně Pozitivní rodičovství semináře pro laickou veřejnost a odborníky. Účastníci se seznámí se zásadami pozitivního rodičovství. Dozví se, jaké místo ve výchově mají odměny a tresty, kde hledat nápravu, když přijdou problémy s výchovou dětí a získají odpovědi na mnoho dalších otázek souvisejících s pozitivním přístupem k rodičovskému poslání. Přihlášky se přijímají již v těchto dnech!

celý článek

Internet Hotline Nadace Naše dítě – bezpečný internet pro děti

Děti si zaslouží, aby dospělí chránili jejich bezpečí i ve spleti lákavého internetu, plného informací různého typu a původu. V České republice mají rodiče i všichni běžní uživatelé internetu od začátku roku 2007 možnost upozornit na nebezpečný obsah internetu a ochránit tak děti před řadou nebezpečí včetně dětské pornografie a dětské prostituce.

celý článek

Listopadová výročí připomínají nutnost chránit děti před všemi formami násilí

Týrání a zneužívání, které je pácháno na dětech, poškozuje jejich současný i budoucí život. Ničí identitu osobnosti, bourá důvěru dětí v sebe i v okolní svět, narušuje pocity základní jistoty. Ovlivňuje schopnost dítěte rozpoznat, co je správné, a přijmout základní morální pravidla.

celý článek

Internet Hotline Nadace Naše dítě bojuje proti šíření dětské pornografie

Internet Hotline Nadace Naše dítě je horká linka určená pro oznamování nelegálních materiálů na internetu, především dětské pornografie a funguje v České republice od 1. dubna 2007 na stránkách www.internethotline.cz

celý článek