Archiv tiskových zpráv

Počty týraných a zneužívaných dětí v ČR jsou stále vyšší

Za uplynulých jedenáct let se počet zjištěných případů týrání, sexuálního zneužívání a zanedbávání dětí v České republice vyšplhal na 31 653! Je to alarmující číslo, které navíc mapuje pouze ty dětské tragédie, o kterých se dozvěděly příslušné úřady, a těmto obětem mohla být poskytnuta potřebná pomoc. Další tisíce dětí trpí v tichosti za zavřenými dveřmi. Nadace Naše dítě se pomoci týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem věnuje dlouhodobě a ve své činnosti také poukazuje na situaci ochrany práv a životů dětí v České republice.

celý článek

Nadace Naše dítě osmnáct let chrání děti před týráním a zneužíváním

Od roku 1993, kdy byla založena Nadace Naše dítě, je jejím hlavním cílem a posláním ochrana práv, zdraví a životů dětí, které se často stávají oběťmi hrubého násilí, trýznění a bolestivého utrpení. Přes veškerou snahu odborníků ze všech oblastí ochrany dětí je situace v ČR stále velmi vážná a desítky tisíc dětí prožívají smutné a těžké dětství.

celý článek

Dopisy Ježíškovi s Nadací Naše dítě

Vánoční svátky jsou tu za pár týdnů. Udělejte veselejší Vánoce dětem z dětských domovů. Rozdávejte radost dětem společně s Nadací Naše dítě prostřednictvím tradičního vánočního projektu Dopisy Ježíškovi. Pomůžete splnit vánoční přání téměř pěti stům dětí ze čtrnácti dětských domovů z různých míst České republiky.

celý článek

Rekordní výtěžek charitativní kampaně 10.072.011 Kč!

Dosažením rekordního výtěžku ve prospěch ohrožených dětí skončil třetí ročník charitativní kampaně „5 000 000 Kč pro dětský úsměv“ pořádaný sítí drogerií a parfumerií ROSSMANN. Přízeň a podpora lidí ze všech míst České republiky, kteří se do charitativní kampaně zapojili, byla ohromující a získaná částka 10.072.011 Kč je velkým přínosem v oblasti pomoci zdravotně postiženým dětem a novorozencům.

celý článek

8. února 2011: Den bezpečnějšího internetu

Nadace Naše dítě v rámci svých aktivit na ochranu dětí na internetu připomíná 8. února 2011 Den bezpečnějšího internetu.

celý článek

Nadace Naše dítě je plnoletá!

Nadace Naše dítě oslavila 18 let své činnosti v oblasti ochrany práv, zdraví a životů dětí. Za tuto dobu přerozdělila ve prospěch týraných, zneužívaných, handicapovaných, opuštěných a jinak ohrožených dětí přes 230 milionů korun.

celý článek

Ivana Gottová, Mahulena Bočanová, Roman Vojtek a Petr Vondráček společně darovali dětem úsměv

Třetí zářijové pondělí letos přineslo začátek 3. ročníku charitativní kampaně 5 000 000 Kč pro dětský úsměv. Díky tomuto projektu můžeme společně pomoci desítkám těžce postižených dětí a také novorozencům, jejichž příchod na svět provázejí závažné zdravotní komplikace.

celý článek

Svým nákupem darujete úsměv

Společná pomoc ohroženým dětem se již potřetí stala hlavním tématem a posláním úspěšné charitativní kampaně s názvem „5 000 000 Kč pro dětský úsměv“. Síť drogerií a parfumerií ROSSMANN zahájila tuto kampaň v roce 2009 u příležitosti oslav 15. výročí svého působení na českém trhu. V prvních dvou letech předala prostřednictvím kampaně ve prospěch znevýhodněných dětí finanční částku přesahující 11,5 milionu korun. Ve spolupráci s Nadací Naše dítě pokračuje i při pořádání třetího ročníku ve snaze usnadnit život dětem se zdravotním postižením a zvýšit vybavenost porodnic a novorozeneckých oddělení vybraných nemocnic v České republice.

celý článek

Obnova lásky v rodinách cestou pozitivního rodičovství

Nadace Naše dítě dlouhodobě upozorňuje na vysoké počty týraných dětí v ČR a nabízí zároveň rodičům možnost lépe se na své životní poslání připravit. Snaží se předcházet násilným prvkům ve výchově a snížení jejich praktikování. Převážná část odhalených případů týrání se odehrává v úplných rodinách, kde děti trpí za zavřenými dveřmi a jen těžko hledají pomoc a bezpečné zázemí. V roce 2010 bylo více než 2 tisíce dětí týráno nebo zneužíváno vlastními rodiči, jedná se o 38 % ze všech odhalených a řešených případů násilí na dětech v ČR v uplynulém roce*.

celý článek

ROSSMANN daroval dětem prostřednictvím Nadace Naše dítě částku 10.072.011 Kč!

Ve středu 5. října 2011 vyvrcholila charitativní kampaň společnosti ROSSMANN „5.000.000 Kč pro dětský úsměv“ předáním šeku Nadaci Naše dítě. Ve třetím ročníku kampaně se během pouhých šesti dnů od 19. do 24. září 2011 podařilo vybrat rekordní částku 10.072.011 Kč! Výtěžek je určen na pomoc handicapovaným dětem a novorozencům se zdravotními komplikacemi po porodu.

celý článek

Fyzické tresty dětí se zmírňují a jsou méně časté, přesto jsou součástí výchovy

Dnešní rodiče své děti fyzicky trestají výrazně méně, než tomu bylo u předchozí generace rodičů. Změnila se také skladba prohřešků, u nichž rodiče považují fyzický trest za přijatelný a za které jsou děti nejčastěji fyzicky trestány. Vyplývá to z aktuálního výzkumu GfK Czech, realizovaného pro Nadaci Naše dítě. Přesto je fyzický trest stále považován za běžnou součást výchovy; jen třetina rodičů se domnívá, že fyzický trest do výchovy nepatří.

celý článek

STOP násilí na dětech. Dejme týrání dětí červenou kartu!

Také Vám není lhostejný osud dětí, které se stávají obětí mnoha krutých forem týrání? Přidejte se k nám a podpořte kampaň STOP násilí na dětech. V týdnu od 1. do 8. června 2011 navštivte jednu ze 46 poboček GE Money Bank na různých místech v České republice. Za 30 Kč zde můžete zakoupit symbolickou červenou kartu s píšťalkou. Výtěžek z prodeje je určen na pomoc týraným a zneužívaným dětem. Kampaň se koná ve spolupráci Nadace Naše dítě a dobrovolnického hnutí GE Volunteers, o. s. Seznam prodejních míst naleznete na www.nasedite.cz.

celý článek

Téměř 6 000 týraných, zanedbávaných a zneužívaných dětí za rok 2010

Množství odhalených případů týrání, sexuálního zneužívání a zanedbávání dětí je každým rokem vyšší. V roce 2010 bylo v ČR úřady evidováno celkem 5 787 případů, což je nejvíce za uplynulých deset let. Nadace Naše dítě upozorňuje na alarmující skutečnost, že nejčastěji k násilí na dětech dochází v úplných rodinách. Jednalo se v uplynulém roce o téměř 38 % všech zjištěných případů. Nadace Naše dítě se dlouhodobě snaží nabídnout rodičům možnost nalézt a osvojit si nové způsoby výchovy dětí. Napomáhá změnit přístup k rodičovskému poslání, kdy rodiče nebudou při výchově používat fyzické ani psychické tresty. Nadace pořádá v rámci osvětové kampaně Pozitivní rodičovství semináře s předními českými odborníky. Jsou určeny pro stávající i budoucí rodiče, sociální pracovníky, vychovatele a další.

celý článek

Učitelé své děti fyzicky trestají častěji než ostatní rodiče

Učitelé jsou k fyzickým trestům u svých dětí shovívavější než ostatní rodiče. Z průzkumu agentury GfK Czech, zpracovaného pro Nadaci Naše dítě, vyplývá, že k fyzickému trestu se ve výjimečných případech uchyluje o 10 % učitelů více, než ostatních rodičů.

celý článek

„Společně pomáháme dětem“. Charitativní veřejná sbírka Nadace Naše dítě

Seznamte se s příběhy dětí, které potřebují naši společnou pomoc. Můžeme zlepšit jejich životní podmínky, zmírnit dětské utrpení, zasáhnout tam, kde je potřeba.

celý článek

Nadace Naše dítě partnerem akce Dopisy Ježíškovi

Přesto, že svatý Martin na svém bílém koni zatím sníh nepřivezl, kalendář jasně napovídá, že se blíží vánoční čas a s ním se i letos můžete těšit na tradiční charitativní projekt Dopisy Ježíškovi.

celý článek

19. a 20. listopad. Významné dny pro ochranu dětí

V listopadu si připomínáme dva významné dny, které upozorňují na bezpodmínečnou nutnost chránit a dodržovat dětská práva. Přesto, že ochrana zdraví a životů dětí jsou v České republice na poměrně vysoké úrovni, není stále dostačující. 20 až 40 tisíc dětí ročně je vystaveno psychickému nebo fyzickému násilí, zneužívání nebo jinému bezpráví.

celý článek

Internet Hotline pokračuje v boji proti dětské pornografii na internetu

Linku zaměřenou na boj proti dětské pornografii a dalším nebezpečným materiálům šířeným internetem provozuje Nadace Naše dítě od roku 2007. Průměrně obdrží 160 – 180 oznámení měsíčně. Jako první v ČR se Internet Hotline zapojila do celosvětové snahy ochránit děti před zneužíváním prostřednictvím online technologií. Spolupracuje s asociací INHOPE a podílí se na evropském projektu sedmnácti neziskových organizací, eNACSO.

celý článek

17. výročí činnosti Nadace Naše dítě 2009/2010

Nadace Naše dítě za 17 let své činnosti pod vedením ředitelky Zuzany Baudyšové přerozdělila přes 220 milionů Kč ve prospěch ohrožených dětí. Nadace pomáhá stovkám ohrožených dětí v těžkých životních situacích. V roce 2009 díky důvěře sponzorů a dárců přes 8 800 000 korun. Prostředky pomohly dětem handicapovaným, týraným, zneužívaným a dětem ze sociálně slabých rodin.

celý článek

Oslavy mezinárodního Dne bezpečnějšího internetu

"Mysli než to pošleš!"

Připomínáme si již sedmé výročí mezinárodního Dne bezpečnějšího internetu (9.2.2010). Nutnost opatrné práce s internetem si připomínáme ve více než šedesáti zemích na všech pěti kontinentech světa. Od Kanady po Jižní Koreu, od Ruska po Keňu, včetně všech dvaceti sedmi států EU.

celý článek