Zúčastněte se semináře Pozitivní rodičovství Nadace Naše dítě dne 21. 1. 2010

Nadace Naše dítě pořádá u příležitosti nové osvětové kampaně Pozitivní rodičovství semináře pro laickou veřejnost a odborníky. Účastníci se seznámí se zásadami pozitivního rodičovství. Dozví se, jaké místo ve výchově mají odměny a tresty, kde hledat nápravu, když přijdou problémy s výchovou dětí a získají odpovědi na mnoho dalších otázek souvisejících s pozitivním přístupem k rodičovskému poslání. Přihlášky se přijímají již v těchto dnech!

Praha, 5. ledna 2010

Na otázky o seminářích odpovídá ředitelka Nadace Naše dítě Ing. Zuzana Baudyšová:

 

Nadace Naše dítě se obrací na veřejnost kampaní Pozitivní rodičovství. Co je cílem této kampaně a co Vás k oslovení rodičů vede?

Nadace Naše dítě reaguje touto kampaní na alarmující, stále vyšší počty fyzicky a psychicky týraných dětí v naší zemi. Má za cíl vést rodiče k přemýšlení nad problematikou výchovy a rodičovského poslání. Snaží se o změnu a nový náhled na užívání trestů ve výchově, také o náhradu nevhodných trestů efektivními výchovnými metodami.

 

Jaká je podle statistik současná situace v oblasti počtu týraných dětí v ČR a z jakých sociálních poměrů jsou nejčastěji týrané děti?

S některými těžkými případy týrání dětí přicházíme do kontaktu při naší práci. Zároveň také máme k dispozici celorepublikové statistiky za rok 2008. Jedná se pouze o odhalené případy. Čísla uvádějí, že v naší zemi bylo v uplynulém roce prokázáno týrání u 1 239 dětí. Šokovalo nás, že násilí v úplné rodině prožila téměř polovina z těchto dětí. Abych byla konkrétní, jednalo se o 524 chlapců a dívek z úplných rodin týraných vlastními rodiči. Vinu za týrání dětí nelze svádět pouze na nefungující nebo již rozpadlé rodiny, statistiky hovoří jasně. Pachatelem se často stává právě rodič.

 

Kampaň Pozitivní rodičovství tedy nabízí rodičům nějakou možnost, jak změnit své chování rodiče a způsob výchovy dětí?

Pevně v to věříme. Proto mediální kampaň rozšíříme od ledna 2010 o semináře s odborníky, dětskými psychology, kteří rodičům předloží alternativy přístupu k rodičovství. Mimo jiné se rodiče mohou dozvědět, jaké jsou zásady pozitivního rodičovství a jak si je mohou osvojit. Jaké místo ve výchově mají odměny a tresty, kde hledat nápravu, když přijdou problémy s výchovou dětí a podobně.

 

Jsou semináře určeny pro laickou veřejnost? Kdy se koná první seminář a jak se mohou zájemci přihlásit?

Ano, na seminářích přivítáme zájemce ze široké laické i odborné veřejnosti. Může se přihlásit a zúčastnit kdokoliv, koho zajímá pozitivní rodičovství a kdo by si rád rozšířil znalosti z oblasti výchovy dětí, podpory jejich rozvoje. První celodenní seminář se koná ve čtvrtek 21. ledna 2010 od 9.30 hodin v Justiční akademii v Praze. Přihláška je umístěna na stránkách Nadace Naše dítě www.nasedite.cz.

 

Kdo bude na semináři přednášet a o jakých tématech se bude hovořit?

Prostřednictvím seminářů o pozitivním rodičovství chceme těm, kteří vychovávají děti, tedy rodičům i odborníkům, nabídnout potřebnou inspiraci i výměnu zkušeností, ale také zdůraznit, že péče o dítě je především neustálým zdrojem sebepoznání a práce na vlastní osobnosti pro každého dospělého. Jsme rádi, že jsme pro uspořádání seminářů získali podporu uznávaných dětských psychologů, jako jsou PhDr. Jaroslav Šturma, PhDr. Jiřina Prekopová, Mgr. Jeroným Klimeš PhD., PhDr. Simona Hoskovcová, PhD., a jiní. V programu bude kromě již zmíněných témat zahrnuta i přednáška na téma terapie pevným objetím podle vynikající psycholožky Dr. Jiřiny Prekopové.