Zlaté srdce 2005 - vítězové prestižní soutěže

Prestižní Cenu dětského bezpečí Nadace Naše dítě – Zlaté srdce 2005 zasvěcenou dílu významného českého ochránce dětí Prof. PhDr. Zdeňka Matějčka, CSc. získala paní Jarmila Dolejšková, manželé Hana a Petr Maláskovi a Městský úřad ve Valašském Meziříčí.

Praha, 11. dubna 2005

Vítězové jednotlivých kategorií a pořadí na dalších místech.

Kategorie A – osobnosti – celoživotní:

  1. Jarmila Dolejšková
  2. JUDr. Marie Vodičková
  3. Mgr. Aleš Bureš

Čestný titul ochránce dětí za celoživotní práci ve prospěch ohrožených dětí

 

Kategorie B – za mimořádný čin na ochranu dítěte:

  1. Manželé Hana a Petr Maláskovi
  2. MUDr. Miroslav Rákos
  3. Dobroslava Kricklová

Čestný titul ochránce dětí za mimořádný čin ve prospěch ohrožených dětí

 

Kategorie C – společnosti za podporu projektů pro děti

  1. Městský úřad ve Valašském Meziříčí
  2. RWE Transgas a.s.
  3. Nadace SYNER

Čestný titul ochránce dětí za významnou podporu projektů na ochranu dětí

Na Cenu dětského bezpečí Nadace Naše dítě – Zlaté srdce 2005 bylo nominováno celkem 25 osobností a 7 společností.

O výsledcích soutěže rozhodli členové nezávislého poradního sboru Nadace Naše dítě PhDr. Václav Mertin (katedra psychologie Univerzity Karlovy), PaeDr.Jaroslava Jalovecká, PaeDr. Eva Špačková, Ing. Zuzana Baudyšová

Hlavní cenu - Zlatá srdce - věnovala  pro devět finalistů sklárna s dlouholetou tradicí - akciová společnost Moser.

„Cenu dětského bezpečí – Zlaté srdce 2005 vyhlásila Nadace Naše dítě v rámci kampaně Stop násilí na dětech! Touto soutěží chceme upozornit na to, že je nutno, aby se ochrana dětských práv stala věcí veřejnou a patřila k prioritním hodnotám naší společnosti,“ řekla ředitelka Nadace Naše dítě Ing. Zuzana Baudyšová.

Celkem devět finalistů si kromě hlavní ceny odneslo diplom a čestný titul Ochránce dětí. Vítězné osobnosti v kategorii A a B získali rovněž zahraniční zájezd pro dvě osoby od CK Happyland Bohemia. Další finalisté byli odměněni věcnými cenami, které věnovaly společnosti Hewlett Packard a Canon.