Zastavit týrání bezbranných dětí má smysl!

Nadace Naše dítě v letošním roce posílila kampaň s názvem „Dejme týrání dětí červenou kartu!“, která navazuje na osvětovou kampaň zahájenou nadací v roce 2005 pod názvem „Stop násilí na dětech“.

Praha, 9. března 2008

Patrony letošní kampaně jsou fotbalový reprezentant Tomáš Rosický a moderátorka Radka Kocurová.

Každý má možnost připojit se ke kampani odesláním DMS ve tvaru DMS NASEDITE na číslo 87 777 a podpořit tak aktivity nadace v této oblasti.

 

Nejen statistická čísla, ale také zvyšující se počty lidí, kteří se na nadaci obracejí s prosbou o pomoc v případech týraných a zneužívaných dětí, vedla nadaci v letošním roce k posílení celorepublikové osvětové kampaně, která má upozornit veřejnost na tento bohužel stále sílící smutný fenomén a přispět ke snížení počtu týraných dětí. Dále si nadace v této oblasti klade za cíl zvýšení informovanosti lidí o oznamovací povinnosti

a vybízí k aktivnímu zapojení všech v rámci ochrany dětí, protože stovky případů týrání se dějí, aniž by na ně někdo upozornil a ohroženému dítěti zachránil život. Připomeňme případ týraných bratrů z Kuřimi, které zachránil všímavý soused, který případ ohlásil policii.

 

Výzkum GfK Praha pro Nadaci Naše dítě

 

U příležitosti osvětové kampaně Nadace Naše dítě „Dejme týrání dětí červenou kartu!“ uskutečnila společnost GfK Praha v průběhu září nový výzkum mezi občany. Z jeho výsledků vyplývá, že ochrana dětí není v ČR na dobré úrovni. Vyjádřila se tak více než polovina dotázaných. Převážně jsou v této otázce skeptické ženy a dospělí nad 30 let.

 

Z dotázaných, kteří považují ochranu ohrožených dětí v ČR za nedostatečnou, považuje za nutnou změnu legislativy 22% lidí. Za další důležité aspekty zlepšení jsou považovány zvýšení zájmu občanů (17%), jejich informovanost (12%) a zpřísnění sankcí a trestů za týrání dětí (11%). Ženy kladou zvýšený důraz na komunikaci s dětmi. Lidé s vysokoškolským vzděláním nejvíce spoléhají na změnu legislativy azlepšení práce sociálních a dalších pracovníků.

 

Osvětová kampaň nadace je zaměřená také na šíření povědomí o tzv. oznamovací povinnosti, která vyplývá ze zákona. Průzkum potvrdil, že se situace zlepšila a téměř tři čtvrtiny respondentů ví, co je zákonná oznamovací povinnost. Nejvyšší znalost vykazují respondenti v Praze

a Moravskoslezském kraji.

 

Pouze 6% respondentů si myslí, že lidé obecně svojí oznamovací povinnost plní!

Za hlavní příčinu neplnění oznamovací povinnosti považují nezájem a lhostejnost (57%), dále strach (39%). Další možné důvody – zasahování do soukromí, neinformovanost, komplikace.

 

Online výzkum uskutečnila společnost GfK Praha v září 2008, zúčastnilo se jej 300 respondentů ve věku 18 – 79 let z celé ČR.

 

Připomeňme smutná čísla týkající se ČR

V uplynulých třech letech skončily desítky případů týrání dětí smrtí. V roce 2005 to bylo v 10 případech a počet každý rok o pět dětí stoupl,

v roce 2007 bylo utýráno v České republice 20 dětí. K několika dalším smutným případům již bohužel došlo i v roce 2008.

Psychické a tělesné týrání prožilo v loňském roce celkem 1205 dětí. Jedná se však jen o případy, o kterých se dozvěděly příslušné úřady.

O stovkách dalších zatím nevíme, ale skutečně se dějí. V roce 2007 se zvýšil také počet sexuálně zneužívaných dětí, dětské pornografie

a prostituce, a to o 94 nahlášených případů v porovnání s předchozím rokem, na 679 takto trýzněných dětí.

 

Oznamovací povinnost

Existuje nejen morální povinnost překazit jakékoliv násilí, ale také tzv. oznamovací povinnost vyplývá i ze zákona. Ten ukládá překazit trestný čin, a to alespoň jeho včasným oznámením policii nebo státnímu zástupci. Je důležité oznámit ohrožování života příslušným úřadům. Tuto povinnost stanoví § 168 trestního zákona. V případě, že tak není učiněno, může být osoba, která případ neoznámila, potrestána odnětím svobody až na tři roky. Nepřekažení určitých trestných činů jako např. znásilnění, pohlavní zneužívání dětí do 15 let či týrání svěřené osoby je trestným činem dle § 167 trestního zákona.

 

www.nasedite.cz