Zahajuje Linka právní pomoci Nadace Naše dítě – 777 800 002

V rámci kampaně Nadace Naše dítě „Stop násilí na dětech!” zahajuje ve středu 23. listopadu od 14 hodiny zkušební provoz Linka právní pomoci Nadace Naše dítě. Vytočením telefonního čísla 777 800 002 je možné získat od zkušených právníků zdarma právní radu týkající se dítěte. Linka bude sloužit dospělým a dospívající mládeži každou středu v době od 14 do 18 hodin. Postupně bude svou činnost rozšiřovat.

Praha, 22. července 2005

„K realizaci tohoto projektu nás vedou dosavadní zkušenosti, kdy téměř každý den přijímáme několik telefonátů dospělých, kteří se na nás obracejí s žádostí o právní pomoc týkající se problematiky dětí nebo rodiny. Tito volající prakticky ve všech případech nemají prostředky či si netroufnou vyhledat právníka s žádostí o radu, často dokonce vůbec nevědí, kam se obrátit,” říká ředitelka Nadace Naše dítě Ing. Zuzana Baudyšová.

 Posláním Linky právní pomoci Nadace Naše dítě je zprostředkovat volajícím základní právní orientaci v problematice:

  • občanského práva - v rozsahu týkající se práv a povinností nezletilých
  • rodinného práva
  • náhradní rodinné péče – pěstounské péče a osvojení
  • sociálně - právní ochrany dětí
  • ústavní výchovy
  • trestně – právní problematiky týkající se nezletilých
  • problematiky zákona o sociálním zabezpečení atd.

 

„Odborníci Linky právní pomoci volajícím poradí, jaké jsou možnosti řešení jejich problému týkajícího se rodiny a dítěte, kam se obrátit, či jak se zachovat v dané situaci. Linka není určena pro řešení situací, jež vyžadují osobní konzultaci či podrobné prostudování dokumentů. Pro tyto případy bude k dispozici databáze advokátů, popř. jiných míst, na které se volající budou moci osobně obracet,” vysvětluje manažerka Linky právní pomoci a právnička Nadace Naše dítě Mgr. Monika Šimůnková s tím, že dospívající mládeži umožní Linka právní pomoci získávat širší povědomí o jejích právech i právní odpovědnosti.

 Linka právní pomoci Nadace Naše dítě bude provozována ve spolupráci s Českou advokátní komorou. Právní rady na čísle 777 800 002 bude ve zkušebním provozu poskytovat každou středu jeden zkušený advokát.

 Cílem Nadace Naše dítě a České advokátní komory je vytvořit nejen v Praze, ale postupně i v dalších regionech, tým zkušených právníků, s jejichž pomocí bude možné tuto telefonickou právní poradnu rozšiřovat.

 „Česká advokátní komora v časopise Bulletin advokacie, který vydává a který dostávají do ruku všichni advokáti a advokátní koncipienti v České republice (více než deset tisíc právníků!) vyzvala všechny ke spolupráci s Nadací Naše dítě. Jsme rádi, že advokáti nezklamali, nezůstali lhostejní a pochopili význam Linky právní pomoci. S radostí sděluji, že už nyní, necelé tři týdny od publikování oné výzvy, máme k dispozici tým 7 advokátů (většina jsou advokátky), kteří jsou připraveni službu na Lince právní pomoci poskytovat. Přáním České advokátní komory jakožto největší stavovské právnické organizace v ČR, která má chránit a garantovat kvalitu poskytování právních služeb, je pomáhat tam, kde je naší pomoci zapotřebí a kde je to pro advokáty též nejpřirozenější,” říká mluvčí České advokátní komory Iva Chaloupková.

Právní rady budou volajícím od listopadu 2005 poskytovány zdarma pouze za cenu telefonního hovoru. Na veškeré provozní náklady bude zajišťovat Nadace Naše dítě finanční prostředky oslovováním sponzorů.