Vznik první české Internet Hotline podporuje Policie ČR

Nadace Naše dítě uzavřela s Policií ČR Deklaraci o spolupráci při vzniku a činnosti první České Interent Hotline, kterou bude provozovat nadace v rámci mezinárodního programu Safer Internet plus podporovaného Evropskou komisí.

Praha, 18. dubna 2007

„Podpis deklarace byl závazný a jedním ze tří požadavků stanovených Evropskou komisí, než udělí souhlas s oficiálním zahájením provozu Internet Hotline v České republice. Jsme rádi, že Policie ČR naše aktivity v oblasti bezpečnějšího internetu pro děti podporuje a že je naším společným zájmem ochrana dětí a mládeže před trestnou činností na nich páchanou s cílem minimalizovat dětskou pornografii a další informační kriminalitu ohrožující děti a mládež,“ říká Ing. Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě s tím.

„Policie vítá, že bude zahájen provoz první české Internet Hotline, jež přispěje k ochraně dětí,“ doplňuje Plk. Pavla Kopecká, tisková mluvčí Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, Policejního Prezidia ČR.

 

Prvořadým úkolem Internet Hotline bude ve spolupráci s veřejností, Policií ČR a provozovateli internetových služeb čelit nelegálnímu obsahu na internetu, který se týká dětské pornografie, nelegálních sexuálních praktik, nabídky dětské prostituce a sdružování pedofilních zájmů. Dále bude Internet Hotline získávat od veřejnosti podněty o takovém nelegálním a nežádoucím obsahu na internetu, jež může negativně ovlivňovat vývoj a výchovu dětí.

 

„Nyní společně s partnerem projektu společností CZi intenzivně pracujeme na nových webových stránkách, kterými oslovíme veřejnost, mládež a děti. Zprovoznění webu je druhou nezbytnou podmínkou Evropské komise než udělí souhlas se zahájením provozu Internet Hotline.

Zároveň se nadace musí stát členem organizace INHOPE zastřešující již existující horké linky ve 24 zemích světa, což je třetí podmínka Evropské komise,“ vysvětluje Ing. Eva Sovová, vedoucí Internet Hotline Nadace Naše dítě s tím, že nadace již žádost do INHOPE odeslala.

„Web Internet Hotline bude spuštěn 1. dubna 2007 na adrese www.internethotline.cz,“ informuje Ing. Pavel Vichtera, koordinátor mezinárodního projektu podporovaného Evropskou unií.

 

Internetová kriminalita ohrožující děti je závažným celosvětovým problémem. „Podle nejnovějších zahraniční šetření chování dětí a mladistvých na internetu, vyplývá, že více než čtvrtina dětí byla někým při elektronické komunikaci dotázána na sexualitu nebo sexuální zkušenosti. Přes 30% dětí někdy elektronicky prozradilo své osobní údaje tak, že se k nim mohli dostat cizí lidé. Přitom téměř pětina dětí má osobní zkušenost s někým, kdo byl dospělý a vydával se za někoho mladšího,“ přibližuje Ing. Tomáš Přibyl, specialista Internet Hotline Nadace Naše dítě.

 

Smutná řeč statistik

Během akce Teen Online Safety Awareness Month (únor 2007) provedla internetová komunita Habbo průzkum, kdy na otázky ohledně bezpečnosti a bezpečného chování odpovídalo 3600 dětí a mladistvých:

51,7 procenta z nich navštěvuje denně chatovací místnosti.

18,5 procenta má osobní zkušenost s někým, kdo byl dospělý a vydával se za někoho mladšího.

57,2 procent někdy elektronicky komunikovalo s někým, koho nikdy nepotkali v reálném světě.

31,7 procenta někdy elektronicky prozradilo své osobní informace tak, že se k nim mohli dostat cizí lidé.

26,6 procent bylo někým při elektronické komunikaci dotázáno na sexualitu nebo sexuální zkušenosti.

Průzkum provedený v červenci 2006 společností McAfee UK mezi mladistvými ve věku 13 až 17 let v pěti evropských zemích ukázal následující čísla:

40 procent se nestará o nebezpečí virů při nahrávání nebo stahování souborů z internetu.

56 procent vědomě používá nebo vykonává nelegální aktivity na internetu.

24 procent ignoruje jakoukoliv bezpečnost při pohybu na internetu.

37 procent neprovádí kontrolu e-mailových příloh na přítomnost virů a dalších škodlivých kódů.

14 procent připouští, že v chatovacích místnostech prozrazuje svá osobní data

32 procent se nebojí toho, že by jejich osobní informace mohly být zneužité.

79 procent neví, co to jsou phishingové útoky (= podvody mající za cíl z člověka vylákat neveřejné informace, typicky přihlašovací jména a hesla k bankovním účtům).

45 procent nikdy neslyšelo o spyware (= sledovacích programech, kterých je na internetu více než klasických virů).

Průzkum SAFT Gross-European Survey se uskutečnil v zemích Evropské unie sice již před čtyřmi lety, ale je zajímavý tím, že srovnával chování dětí s tím, jak je vidí jejich rodiče:

Děti jsou si dobře vědomy, že o internetu vědí víc než jejich rodiče.

Většina dětí ví, že nemají poskytovat osobní údaje, ale přesto jsou ochotny uvádět víc informací, než by povolili rodiče.

Čtrnáct procent dětí se osobně setkalo s někým, koho poznaly prostřednictvím internetu (a třicet procent o této možnosti vážně uvažuje!), ale jen čtyři procenta rodičů připouští, že k tomu mohlo dojít.

Přes 44 procent dětí, které brouzdají na internetu někdy navštívilo pornografické stránky.

Třicet procent dětí vidělo webové stránky obsahující násilí – nicméně tuto možnost připouští jen 15 procent rodičů.