Vyhlášen 2. ročník soutěže Zlaté srdce 2006

Nadace Naše dítě v rámci kampaně Stop násilí na dětech! vyhlásila 2. ročník soutěže Zlaté srdce zasvěcené dílu Prof. Zdeňka Matějčka. Nejlepší ochránce ohrožených dětí z celé ČR mohou lidé nominovat do 15. února 2007 na e-mailovou adresu: nadace@nasedite.cz.

Praha, 9. listopadu 2006

V přihlášce je nutno uvést kontakt na nominovaného ochránce dětí, kontakt na předkladatele a nominaci stručně zdůvodnit. Nominační lístek je zveřejněn na webových stránkách www.nasedite.cz.

 

Nominace je možné zasílat rovněž poštou na adresu: Nadace Naše dítě, Ústavní 91/95, 181 21 Praha 8.

„V soutěži chceme ocenit nejlepší ochránce dětí. Mnozí pomáhají dětem celý svůj život bez ohledu na čas a peníze. Jsou to například osobnosti, jež pomáhají handicapovaným dětem, pracovníci dětských domovů a kojeneckých ústavů, sociální pracovnice a řada dalších ochránců dětí, kteří uvedli do života nejrůznější projekty na pomoc ohroženým dětem,“ říká Ing. Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě.

Záštitu nad soutěží převzal pražský primátor MUDr. Pavel Bém.

V prvním ročníku prestižního ocenění ochránců dětí Zlatým srdce 2005 bylo nominováno celkem 32 osobností a společností.

Zlaté srdce pro rok 2005 získala paní Jarmila Dolejšková z Nového Strašecí za celoživotní práci ve prospěch opuštěných dětí. Dalšími vítězi se stali manželé Hana a Petr Maláskovi, zakladatelé stacionáře Billiculum pro handicapované děti v Mikulově a oceněn byl rovněž  Městský úřad ve Valašském Meziříčí za výjimečnou spolupráci městských zastupitelů s nestátní organizací Pod křídly při budování Domů na půli cesty pro mladé dospělé po ukončení pěstounské péče nebo pobytu v dětském domově.