Vedení Nadace Naše dítě se ujímá Monika Šimůnková

Novou ředitelkou Nadace Naše dítě se stala bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Mgr. Monika Šimůnková, zakladatelka a dlouholetá ředitelka Ing. Zuzana Baudyšová je nyní prezidentkou nadace. Zuzana Baudyšová se rozhodla uvolnit post ředitelky s ohledem na povinnosti senátorky, v nadaci ale zůstává.

V Praze 10. února 2015

Jsem ráda, že do Nadace Naše dítě nastoupila Monika Šimůnková, která již v nadaci šest let pracovala. Její uvedení do funkce mi umožní větší soustředění a prostor na zodpovědnou práci v Senátu,“ odůvodňuje změnu Zuzana Baudyšová, prezidentka Nadace Naše dítě a senátorka.

Posílení ochrany dětí

Nadace dnes patří k velmi významným neziskovým organizacím v České republice, zejména v oblasti ochrany dětí. Její úlohu budu chtít i nadále posilovat. Vedle rozdělování financí ve prospěch ohrožených dětí bych se ráda soustředila například na podporu zřízení instituce dětského ombudsmana, osvětovou činnost ve prospěch pozitivního rodičovství, lobbing za změny v rozhodování opatrovnických soudů a větší podporu inkluzivního vzdělávání. Významnou oblastí i nadále zůstane podpora sociálně slabých rodin s dětmi ve  finanční a legislativní rovině, aby z těchto rodin bylo na základě ekonomické situace odebíráno stále méně dětí,“ nastiňuje ředitelka nadace Monika Šimůnková, která v nadaci působila v letech 2004-2010 jako právnička a zástupkyně ředitelky.

Do nadace se vracím ráda, neboť ochrana dětí zůstává mojí srdeční záležitostí. Věřím, že svou zkušeností ze státní správy mohu neziskovému sektoru, který je u nás silný, důvěryhodný a transparentní, mnohé přinést. Neziskový sektor se v průběhu let stal rovnocenným partnerem pro státní správu i politiky, a tuto jeho pozici je nutné dále rozvíjet,“ shrnuje ředitelka Monika Šimůnková.

Neziskový i vládní sektor

Monika Šimůnková v nadaci založila Linku právní pomoci, za níž obdržela společně s nadací v roce 2006 cenu Právník roku v kategorii rodinné právo. Byla vedoucí projektu Internet Hotline pro boj s dětskou pornografií a bezpečným internetem. V roce 2011 se stala zmocněnkyní vlády pro lidská práva, během svého tříletého vládního angažmá se vedle dalších lidskoprávních témat mj. zasazovala za inkluzi Romů a handicapovaných, iniciovala českou verzi kampaně Rady Evropy Jedno z pěti – Stop sexuálnímu zneužívání dětí anebo se zasadila o vznik sekce pro děti na webových stránkách ombudsmana jako předstupně zřízení instituce dětského ombudsmana. V roce 2011 vedla českou delegaci obhajující plnění Úmluvy o právech dítěte před ženevským Výborem OSN pro dětská práva. V roce 2014 získala cenu Právník roku v kategorii občanská a lidská práva.

Změna ve vedení nadace přichází po 21 letech od jejího založení. Zakladatelka nadace Zuzana Baudyšová chce získaný čas využít k senátorským povinnostem a rodině, v nadaci bude dále působit na částečný úvazek jako prezidentka. Ochraně dětí a podpoře rodinné politiky se chce věnovat i v Senátu Parlamentu ČR, do něhož byla zvolena v podzimních volbách.