Tým Linky právní pomoci Nadace Naše dítě oceněn v soutěži Právník roku 2006

Česká advokátní komora a společnost epravo.cz udělila týmu Linky právní pomoci prestižní Cenu svatého Yva v soutěži Právník roku 2006. Na toto ocenění bylo nominováno v 10 kategoriích celkem 357 odborníků. Tým Linky právní pomoci sklidil prvenství v kategorii rodinné právo.

Praha, 6. června 2007

Cenu svatého Yva – patrona právníků převzala na lednovém slavnostním společenském večeru v TOP hotelu Praha manažerka Linky právní pomoci Mgr.Monika Šimůnková spolu s advokátem Mgr. Davidem Strupkem.

 Linka právní pomoci 777 800 002 a její zkušení advokáti pomohli za více než rok své činnosti řešit přes 460 případů týkajících se vztahů mezi rodiči a dětmi. Na lince slouží celkem 7 právníků a externě s ní spolupracují další dva advokáti.

Slavnostního předání cen se zúčastnily zhruba dva tisíce právníků.

 Posláním Linky právní pomoci Nadace Naše dítě, která funguje od listopadu 2005, je zprostředkovat volajícím bezplatně každou středu od 10 do 18 hodin základní právní orientaci v problematice:

  • občanského práva - v rozsahu týkající se práv a povinností nezletilých
  • rodinného práva
  • náhradní rodinné péče – pěstounské péče a osvojení
  • sociálně - právní ochrany dětí
  • ústavní výchovy
  • trestně – právní problematiky týkající se nezletilých
  • problematiky zákona o sociálním zabezpečení atd.

  

Současně byl z rukou organizátorů soutěže předán šek ředitelce Nadace Naše dítě, Ing. Zuzaně Baudyšové, na finanční dar v  hodnotě 50.000,- Kč. Další finanční prostředky přinesly nadaci ve prospěch ohrožených dětí kasičky umístěné v prostorách hotelu. Účastníci večera měli možnost přispět na konto nadace rovněž bezhotovostní platbou pomocí kreditních karet na bankovních terminálech České Spořitelny, a.s.