STOP násilí na dětech. Dejme týrání dětí červenou kartu!

Také Vám není lhostejný osud dětí, které se stávají obětí mnoha krutých forem týrání? Přidejte se k nám a podpořte kampaň STOP násilí na dětech. V týdnu od 1. do 8. června 2011 navštivte jednu ze 46 poboček GE Money Bank na různých místech v České republice. Za 30 Kč zde můžete zakoupit symbolickou červenou kartu s píšťalkou. Výtěžek z prodeje je určen na pomoc týraným a zneužívaným dětem. Kampaň se koná ve spolupráci Nadace Naše dítě a dobrovolnického hnutí GE Volunteers, o. s. Seznam prodejních míst naleznete na www.nasedite.cz.

Praha, 22. dubna 2011

Množství odhalených případů týrání, sexuálního zneužívání a zanedbávání dětí je každým rokem vyšší. V roce 2010 bylo v ČR úřady evidováno celkem 5 787 případů*, což je nejvíce za uplynulých deset let! Statistiky násilné trestné činnosti spáchané na dětech (do 15 let věku) v roce 2010 dle závěrů šetření Policie ČR vykazují celkem 26 úmrtí dítěte**.

 

Přidejte se ke kampani Nadace Naše dítě a GE Volunteers, o. s. Zakoupením červené karty s píšťalkou podpořte ochranu dětí před týráním a zneužíváním. Přispět můžete také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS NASEDITE odeslané na číslo 87777. Děkujeme Vám.

 

GE Volunteers, o. s.: Jedná se o více než sto let staré celosvětové dobrovolnické hnutí společnosti General Electric (GE), které sdružuje tisíce dobrovolníků v téměř 50 zemích světa. V České Republice působí GE Volunteers jako občanské sdružení financované GE Money Bank. Mimo zaměstnance GE Money Bank sdružuje také dobrovolníky z řad jejich známých a příbuzných a také zaměstnance dalších společností GE v České republice. Cílem občanského sdružení GE Volunteers v České republice je podporovat společnost ve čtyřech hlavních oblastech: děti a vzdělání, senioři, znevýhodnění spoluobčané a životní prostředí.

 

*Zdroj statistik MPSV ČR 2010. **Zdroj statistik Policie ČR 2010