Školní problémy trápí rodiče i děti

Po zahájení nového školního roku se ve srovnání s prázdninovými měsíci zdvojnásobil počet telefonátů, kdy se rodiče obraceli o pomoc na Rodičovskou linku 283 852 222. V září stejně jako v říjnu potřebovalo konzultaci ohledně výchovných problémů svých dětí 32 rodičů.

Praha, 23. května 2003

Rodinné problémy představovaly z hlediska četnosti řešených případů v obou měsících nejčastější téma telefonátů (kolem 30 % řešených případů). Školní problematika se v září řadila hned na druhé místo, zatímco v říjnu poklesla na páté místo. V listopadu se však dá očekávat - vzhledem ke čtvrtletním konferencím na školách - opět její vzestup.

Jako příklad školních problémů může sloužit telefonát matky, která žádala o radu, jak má postupovat v případě, že je její jedenáctiletá dcera obětí neustálého bezdůvodného ponižování ze strany třídníučitelky. V podobných případech, kdy se rodiče obracejí na Rodičovskou linku s tím, že si některý z učitelů na jejich dítě tzv. zasedl (což mívá v praxi různé podoby - dítě je hůře hodnoceno než ostatní, je slovně atakováno nadávkami či jinak ponižováno atp.), přičemž jsou přesvědčeni o tom, že problém je skutečně na straně učitele, Rodičovská linka nejčastěji doporučuje, aby se rodiče obrátili s žádostí o vysvětlení, popř. s vyjádřením nesouhlasu s jednáním učitele, nejprve na učitele, kterého se problém týká, popřípadě na třídního učitele, jde-li o jednání, které je jednoznačně zavrženíhodné (například všechny formy psychického týrání žáka). Nemá-li tato intervence očekávaný efekt, pak rodičům doporučujeme, aby oslovili vedení školy, tj. jejího ředitele či jeho zástupce. Nepochodí-li ani u nich, pak se mohou se stížností obrátit na zřizovatele školy. Nezřídí-li nápravu ani on, další instancí v řadě je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. „Nutno však dodat, že v závislosti na konkrétních okolnostech mohou být rodičům navrhovány i jiné postupy,“ dodává vedoucí psycholog Rodičovské linky Mgr. Viktor Bosák.

Jiným příkladem školních problémů, které trápí rodiče, jsou případy, kdy se dítě dostatečně věnuje přípravě do školy, přitom však nemá odpovídající výsledky/prospěch („…kluk se furt učí, já mu s tím pomáhám, ale nikam to nevede, z češtiny nosí domů pořád čtyřky...“). Zde dětský psycholog a terapeut obvykle doporučuje návštěvu pedagogicko-psychologické poradny, aby byla zjištěna příčina tohoto stavu - dítě může například trpět některou ze specifických poruch učení, může mít navyklé nevhodné metody učení (se) apod. Po zjištění příčiny dostanou rodiče fundované doporučení, jak mohou s problémem naložit.

Rodičovská linka 283 852 222 je v provozu od dubna 2001 dvakrát týdně, a to v pondělí od 13,00 do 16,00 hodin a ve středu od 16,00 do 19,00 hodin. Poradenství volajícím rodičům zde zdarma poskytuje dětský psycholog a terapeut. Provozovatelem Rodičovské linky je Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže, která provozuje také Linku bezpečí 800 155 555 a od září 2003 též Linku vzkaz domů 800 111 113 pro děti na útěku z domova. Provoz všech tří linek finančně zaštiťuje Nadace Naše dítě, která vznikla před deseti lety a jejímž hlavním posláním je pomáhat dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci.